Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 2.02.19 in Inštituti

​Odziv raziskovalcev na implementacijo Načrta S

​Odziv raziskovalcev na implementacijo Načrta S

Tri organizacije, ki v Evropi zastopajo raziskovalce na začetku kariere in že uveljavljene raziskovalce, so podale skupen odziv na smernice za implementacijo Načrta S. Odziv Evropskega sveta doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), Združenja alumnov Marie Curie (MCAA) in Mlade akademije Evrope (YAE) ponuja konkretna priporočila glede predlaganih smernic za implementacijo odprtega dostopa preko Načrta S.

Skupen odziv temelji na predhodnih priporočilih organizacij glede Načrta S in si prizadeva zagotoviti njegovo realistično implementacijo z vidika evropskih raziskovalcev. Predsednik Eurodoca, Gareth O’Neill: “Načrt S je prebudil akademsko skupnost in sprožil živahno razpravo o objavljanju v odprtem dostopu. kOAlicija S se je odzvala na nekatere ključne pomisleke raziskovalcev glede tehničnih smernic, še vedno pa je pustila odprte druge vidike in zastavila prestroge standarde za želeno široko uvedbo Načrta S.”

Ključ do uspešne implementacije Načrta S se skriva v sistemu raziskovalnih evalvacij. Mattias Björnmalm, ki je koordiniral odziv v imenu MCAA:  “Ključni dejavnik za uspeh Načrta S je, da financerji in institucije modernizirajo svoje postopke ocenjevanja raziskav in raziskovalcev (npr. za financiranje, zaposlovanje in promocijo) ter presojajo raziskave po njihovi lastni vrednosti, namesto da se zanašajo na zgrešene metrike. Mnogi financerji in institucije že ponujajo primere dobre prakse. Institucije, še posebej pa člane kOAlicije S, prosimo, naj ne le podpišejo, pač pa tudi začnejo svojih postopkih ocenjevanja raziskav in raziskovalcev uvajati načela DORA.”

 

Foto: Mlada Akademija

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *