Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 12.05.22 in Inštituti

12. maj: Mednarodni dan zdravja rastlin

12. maj: Mednarodni dan zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je v tem letu sprejela resolucijo in razglasila 12. maj za mednarodni dan zdravja rastlin. Rastline so nujne za obstoj življenja na zemlji, nujne za delovanje ekosistemov in hkrati predpogoj za preskrbo s krmo za živali in s hrano za človeštvo, še zlasti v luči hitro naraščajoče svetovne populacije.

Danes razumemo, da so globalizacija, trgovina, podnebne spremembe in zmanjšana odpornost proizvodnih sistemov zaradi desetletij intenzivnega kmetijstva pomembno povečale tveganje za širjenje rastlinskih škodljivcev in s tem rastlinskih bolezni po celem svetu.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ocenjuje, da škodljivci in bolezni rastlin povzročijo do 40 % izgube poljščin, ki jih gojimo za prehrano in tako še zaostrujejo problem naraščajoče lakote v svetu in ogrožajo preživetje ljudi na podeželju. Zaščita rastlin pred škodljivci in boleznimi je stroškovno bolj učinkovita kot reševanje izrednih razmer ob izbruhih rastlinskih bolezni.

 Pomembna je spodbuda trajnostnega obvladovanja škodljivcev, da se zmanjša onesnaževanje okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Za doseganje vseh naštetih ciljev bo potrebno spodbujati vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije področja zdravstvenega varstva rastlin.

To leto na Nacionalnem inštitutu za biologijo (http://www.nib.si/) obeležujemo 25. obletnico diagnostike rastlinskih bolezni. Na področju diagnostike rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem, je NIB med vodilnimi na svetu. Razvijamo zanesljive in občutljive diagnostične metode in pri tem uporabljamo sodobne analizne metode in aparature, ki nam omogočajo, da med celotno paleto mikroorganizmov prepoznamo rastlinam škodljive. V zadnjih letih so se zelo uveljavile metode s katerimi zaznamo DNA zaporedja, ki so specifična za posamezne škodljive mikroorganizme. Škodljive mikroorganizme lahko tudi izoliramo iz rastlinskega vzorca, jih opazujemo z mikroskopom, včasih pa preverimo ali gre res za škodljiv mikroorganizem tako, da rastline ponovno okužimo in spremljamo ali se razvijejo značilna bolezenska znamenja (dodatne informacije na: http://www.nib.si/storitve-in- produkti#example-2-tab-1).

Zaradi odličnega znanja in sodobnih tehnoloških platform, je NIB partner v kar dveh Evropskih referenčnih laboratorijih in sicer za področje virologije in fitoplazem ter za področje bakteriologije.

So tudi pooblaščeni nacionalni referenčni laboratorij za določanje za rastlinsko bakteriologijo in fitoplazme. Na mednarodnem nivoju so vključeni v razvoj standardov za detekcijo mikroorganizmov pri CEN in ISO in zastopajo Slovenijo v Evropski organizaciji za varstvo rastlin.

 

Foto: NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *