Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.10.16 in Znanstveni dosežki

30 let delovanja programa mladih raziskovalcev

30 let delovanja programa mladih raziskovalcev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 20. oktobra 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnost prireja slavnostni dogodek ob obeležitvi 30. obletnice delovanja programa mladih raziskovalcev – MR30.

 Na dogodku želijo osvetliti idejne začetke snovanja programa, ki je prvo generacijo mladih raziskovalcev sprejel leta 1985, uresničil prvotni cilj »2000 mladih raziskovalcev do leta 2000« in do danes podprl nekaj manj kot 5000 mladih raziskovalcev. Na dogodku bodo predstavljeni pogledi o pomenu programa mladih raziskovalcev za Republiko Slovenijo, izkušnje dolgoletnih mentorjev ter pogledi mladih raziskovalcev. Dogodka se bo udeležila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič. Slavnostni del bodo sklenili s podelitvijo priznanja snovalcem ideje programa mladih raziskovalcev.

V drugem, delovnem delu se bodo posvetili izzivom za prihodnje delovanje programa mladih raziskovalcev. Predstavljena bodo priporočila delovne skupine MR+, ki jo je spomladi imenoval Znanstveni svet agencije. Z delovno oznako MR+ so ponazorili prizadevanja po oblikovanju komplementarnega mehanizma za izbor mladih raziskovalcev.

Program zelo uspešno poteka že od leta 1985 in je izdatno prispeval k dvigu kakovosti raziskav, kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin na inštitutih, pedagoškemu delu na univerzah, krepitvi visokokvalificiranih zdravnikov – raziskovalcev na klinikah in povečanju kadrovskega potenciala za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Zaradi uspešnosti tega programa ARRS namenja financiranju usposabljanja kadrov precejšen del svojih proračunskih sredstev (13,4 % oziroma 17,7 mio evrov v letu 2015).

V povprečju znaša letno financiranje enega mladega raziskovalca okrog 30.000 evrov.  Značilnosti programa mladih raziskovalcev:

  • mladi raziskovalci so ob podiplomskem študiju za pridobitev doktorata znanosti vključeni v raziskovalno delo v raziskovalnih programih, temeljnih ali aplikativnih projektih,
  • so v rednem delovnem razmerju za določen čas za največ štiri leta,
  • agencija v celoti zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, stroške materiala in storitev za raziskovalno delo ter podiplomski študij.

Foto: Božo Primožič

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *