Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 2.03.19 in Inštituti, Podjetništvo

8 milijonov EUR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

8 milijonov EUR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Znani so rezultati »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«. Na razpis, ki je bil objavljen 13. julija 2018, je v roku prispelo 85 vlog. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je izbrala v sofinanciranje 47 vlog, v skupni vrednosti 8.069.148,00 EUR, od tega je 28 projektov iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 19 projektov iz kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na raziskovalne, razvojne in inovativne aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost regijskega in nacionalnega gospodarstva.

Foto: MIZŠ

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *