Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.05.22 in Inštituti

Akademiki in mladi o prihodnosti Evropske unije in Evrope

Akademiki in mladi o prihodnosti Evropske unije in Evrope

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK) ter Slovenska znanstvena fundacija (SZF) bodo v četrtek, 19. maja 2022,  z mladimi s slovenskih srednjih šol v domovini in v zamejstvu proslavili letošnje Evropsko leto mladih. Prireditev bo potekala v okviru tradicionalnega letnega srečanja akademikov z mladimi, v okviru dolgoročnega projekta SAZU in SZF, Prebujanje plemenitosti in modrosti, tokrat o Evropi in njeni prihodnosti. Sodelovali bodo akademiki razreda za zgodovinske in družbene vede ter sodelavci Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Koncept letnega srečanja akademikov z mladimi radovednimi in vedoželjnimi ljudmi, ki jih veseli življenjsko poslanstvo v znanosti sta oblikovala SAZU in SZF v drugi polovici leta 2016 in prireditev prvič izvedla 16. marca 2017 na Evropski dan znanosti za mlade. Tedaj so se mladim predstavili vrhunski slovenski znanstveniki s področja naravoslovja, konkretno proučevalci kraških tematik ter tudi mladi raziskovalci s tega področja.

S konceptom sta SAZU in SZF predvidela vsako leto nastop akademikov določenega razreda. V okviru šestih zaporednih letnih srečanj se bi tako mladim predstavili akademiki vseh šestih razredov (tudi razreda za umetnosti) nato bi pognali drugi, tretji … krog predstavitev.

Na Evropski dan znanosti za mlade 15. marca 2018 so akademiki razreda za filološke in literarne vede predstavili slovenski jezik v gibanju, 14. marca 2019 pa akademiki razreda za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede fiziko osnovnih delcev v sodelovanju s CERN-om v Švici.

Priprave na srečanje v letu 2020 (12. marec) so potekale praktično vse do uradne razglasitve pandemije SARS-CoV-2, izvedba v živo pa je bila najprej prestavljena v leto 2021 in bo končno izvedena v živo šele  19. maja 2022.

O prihodnosti Evrope v letu 2022, ki je posvečeno mladim

Letošnje 4. srečanje bo v ospredje postavilo tako preteklost in sedanjost,  predvsem pa prihodnost Evropske unije in celine Evrope. Vsebino zanj so oblikovali akademiki razreda za zgodovinske in družbene vede zgodaj v letu 2020, ko so se napovedovale javne razprave o prihodnosti Evropske unije. Tako  bo v razpravljanje v Sloveniji vključeno tudi 4. letno srečanje akademikov z mladimi kot primer organizirane medgeneracijske izmenjave mnenj.

Akademik prof. dr. Jože Pirjevec, zgodovinar, bo predstavil na srečanju razvoj pojma Evropa od starogrškega mita do danes, dal poudarek na ustanovitev Evropske unije, na njene politike ter ostalo, kar povezuje, pa tudi razdvaja njene prebivalce.

Akademik prof. dr. Jože Mencinger, ekonomist, bo usmeril pozornost udeležencev na skupni trg ter na gospodarsko, politično in denarno unijo. Dalje pa tudi na položaj Slovenije v okviru večnacionalnih skupnosti, tako v nekdanji Jugoslaviji, kakor v Evropski uniji.

Akademik prof. dr. Slavko Splichal, komunikolog, bo predstavil evropsko polje, posledice vzpostavljanja tega področja, razmerja med nacionalnim, državnim in javnim  ter dogajanja v zvezi z demokracijo v Evropski uniji.

Sklop predavanj bo sklenila predstavitev Nataše Šip s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in sicer o letošnjem Evropskem letu mladih, o njegovih ciljih ter aktivnostih.

 

Foto: SZF

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *