Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 25.04.19 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

AŽMANOV RAČUNSKI CENTER  NA KEMIJSKEM INŠTITUTU

AŽMANOV RAČUNSKI CENTER NA KEMIJSKEM INŠTITUTU

Na Kemijskem inštitutu so odprli novo ustanovljeni Ažmanov računski center (ARC), kar bo raziskovalcem omogočalo z vrhunsko računalniško opremo izvajanje visoko zmogljivih (HPC) numeričnih izračunov in računalniških simulacij. Uporaba računalniških pristopov pri obravnavi molekularnih pojavov ima sicer na Kemijskem inštitutu že dolgo tradicijo. In kljub naglemu razvoju računalniške opreme pa tudi metodoloških in programskih orodij, jim je uspelo obdržati korak s svetovnimi trendi v okviru raziskovalnega področja.

HPC računanje v Ažmanovem računskem centru bo v osnovi namenjeno teoretičnim raziskavam na področju dizajniranja in karakterizacije molekulskih in biomolekulskih sistemov, materialov, kemijskih procesov z različnimi velikostnimi in časovnimi skalami, ki vključujejo širok spekter modeliranja na podlagi kvantnih, klasičnih ter mezoskopskih opisov snovi, hkrati pa bo HPC računanje omogočalo napredne kemometrijske pristope. Nova oprema v ARC bo omogočala samostojne teoretične raziskave, hkrati pa bo nudila tudi pomembno podporo raziskavam na področju ved o življenju, materialov, inženirstva in analitike.

Ob odprtuju ARC na Kemijskem inštitutu so spregovorili: direktor Gregor Anderluh in raziskovalci Marjana Novič, Jernej Stare, o razvoju ARC, Jože Koller, o življenju in delu Andreja Ažmana, Jona Javoršek, o pomenu lastnih HPC kapacitet in povezovanju v Sloveniji, Matej Praprotnik, o vključevanju v mednarodne povezave, Alessandra Magistrato, SISSA, Atomic-level simulations of splicing: catalytic mechanism and its functional modulation by the protein environment, Robert Vianello, Inštitut Rudjer Boškovič, In Silico Neuroscience – Computational Insight into the Catalytic and Inhibition Mechanisms of Monoamine Oxidase Enzymes

Center nosi naslov po prof. dr. Andreju Ažmanu, pionirju računalniške kvantne kemije v Sloveniji in tudi v tednji Jugoslaviji. Delal je kot raziskovalec in pedagog za strukturno kemijo in molekularno fiziko na Fakultetei za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (FNT UL) in na Kemijskem inštitutu. Ko se je leta 1967 z usposabljanja v Cambridgeu v Veliki Britaniji vrnil v Ljubljano, je začel s kvantitativnimi računi analize nihajnih infrardečih spektrov in elektronske strukture organskih spojin. S tem se je na Kemijskem inštitutu odprla povsem nova raziskovalna smer in glas o novih, računalniško podprtih metodah, ki so bile takrat tudi v svetu novost, se je hitro razširil. Znanstveni vzpon in razcvet znanstvenega dela skupine prof. dr. Ažmana je bil edinstven. V dobrem desetletju je namreč s sodelavci, vse do svoje prezgodnje smrti leta 1980, praktično iz nič postavil kvantno kemijo v Sloveniji na svetovno raven.

Več o prof. dr. Andreju Ažmanu je na voljo na povezavi: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001230/

Foto in video: Bit Sever

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *