Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 21.12.18 in Svet

“Beyond  BDP”

“Beyond BDP”

Približno pred desetimi leti je Mednarodna komisija za merjenje gospodarske uspešnosti in socialnega napredka izdala poročilo o napačnem merjenju s kazalcem BDP, bruto družbenem proizvodu. Joseph Stiglitz, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, je univerzitetni profesor na univerzi Columbia in glavni ekonomist na Inštitutu Roosevelt v članku “Beyond BDP” pojasnjuje, zakaj obstoječe merjenje ni ustrezen pokazatelj. “Tisto, kar merimo, vpliva tudi na to, kar počnemo. In če merimo napačno stvar, bomo tudi storili napak. Če se osredotočimo samo na materialno blaginjo namesto na zdravje, izobraževanje in okolje, bodo rezultati izkrivljeni in prevladala bo zgolj materialistična optika.” Mednarodna skupnost akademikov, civilna družba in nekatere vlade si prizadevajo, da bi oblikovali meritve, ki bi odstirale širšo sliko blaginje. OECD je zato izdala indeks kriterijev boljšega življenja z vrsto meritev za ugotavljanje realnejše slike družbene blaginje. Pred nedavnim  so na konferenci OECD o statistiki, znanju in politiki v Incheonu v Južni Koreji izdali tudi poročilo “Beyond BDP; Merjenje gospodarske in družbene uspešnosti.” Poročilo pojasnjuje, kako so neustrezne meritve vodile do napačnih in pomanjkljivih politik. Boljši kazalci bi razkrili zelo negativne in morebitne dolgotrajne učinke globalne recesije po letu 2008, ko so vlade uvajale  stroge mere varčevanja. Ti ukrepi so sicer nekoliko zniževali javnofinančne primanjkljaje, vendar so zelo, ponekod drastično, zmanjševali življenjsko raven prebivalstva. Zato novo poročilo vsebuje tudi kazalce merjenja zaupanja in negotovosti, stopnjo neenakosti in trajnostnega razvoja. Skupina držav je na pobudo Škotske zdaj oblikovala  Združenje za gospodarsko blaginjo in le upanje je, da bodo vlade, ki v središče svojega programa postavljajo zadovoljstvo državljanov, tudi ustrezno preoblikovale svoje proračune.  Primer Nove Zelandije je že spodbuden, pravi Stiglitz. Boljši kazalci meritev so lahko tudi  dobro diagnostično orodje, ki državam pomaga prepoznati probleme preden ti uidejo izpod nadzora.

Celoten članek je dostopen na: https://www.project-syndicate.org/commentary/new-metrics-of-wellbeing-not-just-gdp-by-joseph-e-stiglitz-2018-12

Foto: Rossenne – Own work, commons.wikimedia.org

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *