Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.10.20 in Inštituti

Bio danes in v prihodnosti

Bio danes in v prihodnosti

Kemijski inštitut je kot partner treh projektov iz programa Interreg, 14.10.2020, pripravil spletni posvet na temo Bio danes in v prihodnosti – Inovacije za trajnostno rast in prehod v trajnostno družbo. Namen spletnega dogodka je bil zgraditi most med raziskovalnimi organizacijami in vsemi deležniki, ki lahko rezultate projektov uporabijo pri svojem delu. Želimo, da strategije, rezultati in raziskovalni dosežki na področju bioplastike, biopolimerov in biomase zaživijo v skupnosti in prispevajo k prehodu iz linearnega v bolj krožno in biogospodarstvo ter na dolgi rok ustvarjajo bolj trajnostno družbo.

Spletni posvet se je začel s predstavitvijo treh projektov iz programa Interreg, ki na področju bio in krožnega gospodarstva potekajo na Kemijskem inštitutu (BioApp, BioEco-RDI in Biocompack-CE). Koordinatorji projektov so predstavili glavne cilje in rezultate projektov ter izpostavili ovire oziroma vprašanja, s katerimi so se srečali v času izvedbe. Na predstavljene izzive so v spletni razpravi poskušali odgovoriti gostje iz vrst znanosti, gospodarstva, družbe in vlade.

Razprava je pokazala, da je za hitrejšo uvedbo bio in krožnega gospodarstva v državi potrebna predvsem sprememba miselnosti in vrednostnega sistema v odnosu do bio zelenih tehnologij. Govorci so poudarili pripravljenost industrije za uporabo novih materialov, vendar so opomnili tudi na ovire, kot so drage investicije, ki jim to prepogosto otežujejo ali celo onemogočajo. Pri prenosu iz raziskovalnega okolja v industrijo ima pomembno vlogo tudi država, ki mora s svojimi inštrumenti poskrbeti za vzpostavitev zdravega in spodbudnega poslovnega okolja ter pripraviti različne iniciative, ki bi podjetjem ta prehod olajšale.

Tehnološki razvoj na področju bio in krožnega gospodarstva zdaj poganja znanost. Prihodnost bo temeljila na inovacijah na osnovi znanstvenih spoznanj. Vendar pa bo vse to imelo pozitivni učinek ter vpliv na prehod v bolj trajnostno družbo le, če bomo znali najti skupni jezik ter sodelovanje med vsemi oblikovalci družbe – znanostjo, gospodarstvom in državo.  Brez trajnostno koristnih inovacij ter posledično spreminjanja družbe, prehoda v bolj trajnostno družbo ne bo.

Spletni dogodek si lahko ogledate na povezavi:

https://www.ki.si/novice/single-prikaz/novice/novica/bio-danes-in-v-prihodnosti/

Več o projektih:

BIOECO-RDI (Bioekonomija – z raziskavami podprte inovacije)

Cilj projekta BIOECO-R.D.I. je razvoj regionalnega inovacijskega sistema za jadransko-jonsko območje, ki bo temeljil na strukturiranem sektorju biogospodarstva, s pomočjo strategije na regionalni in mednarodni ravni. Partnerji projekta bodo pripravili regionalna in mednarodna priporočila, za podporo Jadransko-jonski regiji za izboljšanje in dvig zrelosti biogospodarstva. Priporočila bodo vsebovala kratkoročni akcijski načrt ter dolgoročne predloge ukrepov.

BIOCOMPACK-CE (Razvoj in krepitev med-sektorskih povezav v inovacijskem sistemu na področju trajnostne biokompozitne embalaže v srednjeevropskem krožnem gospodarstvu)

Glavni cilj projekta je vzpostaviti močnejše povezave med raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, ki delujejo na področju razvoja embalažnih rešitev iz papirja in plastike. Namen je vključiti preverjene biorazgradljive polimerne materiale v papirno in kartonsko embalažo. Projekt temelji na inovativnem, med-sektorskem pristopu ter vključevanju grozdov, panožnih organizacij in drugih deležnikov, ki bodo omogočili osredotočenje na regionalno gospodarsko specializacijo in pospešek v prenosu tehnologij.

BioApp (Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga)

Glavni cilj projekta je vzpostavitev nove tehnološke platforme s krepitvijo sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije na področju naprednih biopolimerov. Glede na pričakovanja bo projekt pozitivno prispeval k specifičnim ciljem programa za čezmejno sodelovanje, in sicer z omenjeno tehnološko platformo, ki bo tlakovala pot inovativnim poslovnim pobudam, hkrati pa spodbujala potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *