Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.07.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

BIOGENIC FORMATION IN THE SLOVENIAN SEA, Lovrenc Lipej, Martina Orlando -Bonaca, Borut Mavrič

BIOGENIC FORMATION IN THE SLOVENIAN SEA, Lovrenc Lipej, Martina Orlando -Bonaca, Borut Mavrič

Na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo raziskovalci kontinuirano raziskujejo morsko biodiverziteto, ki je ključnega pomena za razumevanje dogajanja v morju in vpliva antropogenih dejavnikov na okolje. Raziskave so hkrati neobhodne za oceno ekološkega in okoljskega stanja morja kot ju opredeljuje evropska okoljska zakonodaja. In kot poudarja raziskovalec prof. dr. Lovrenc Lipej, kontinuirano spremljajo stanje bentoških nevretenčarjev, makroalg, morskih travnikov, ribje združbe, hrustančnic, sredozemske kamene korale, biogenih formacij in drugih tarčnih vrst. Prof. Lipej kot morski biolog opravlja tudi obsežna kartiranja mikro in makrohabitatnih tipov v zavarovanih območjih in izbranih predelih izven le-teh, večinoma z uporabo nedestruktivnih potapljaških vzorčevalnih metod. Bogate raziskovalne izkušnje je objavil tudi v številnih znanstvenih člankih in samostojnih delih, kot profesor na univerzi pa vzgaja in izobražuje prihodnje raziskovalce.

Plod mnogoletnega dela raziskovalcev je tudi monografija BIOGENIC FORMATION IN THE SLOVENIAN SEA, kjer avtorji poročajo o mehanizmih nastanka biogenih formacij, o naseljevanju in razvoju filtratorske skupnosti pa tudi o procesih biokonstrukcije in bioerozije. Kot pojasni raziskovalka, morska biologinja dr. Martina Orlando-Bonaca, je delo nastalo tudi na podlagi bogatih izkušenj iz mednarodnega projekta TRECORALA in sodelovanja z Regionalnim akcijskim centrom za specialna zavarovana območja (RAC/SPA) iz Tunizije, ki je prepoznal smiselnost in natis omenjene knjige. Dr. Orlando-Bonaca v okviru NIB tudi vodi projekt TRECORALA INTERREG, kjer slovenski in italijanski raziskovalci proučujejo biogene formacije v Tržaškem zalivu.

Slovenska zanantsvena fondacija pa je avtorjem minulo leto podelila tudi Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Priznanje so dobili za dolgoletno spodbujanje razumevanja naravnih procesov v morju in vplivov ljudi na to okolje. Uspešnost je bila prepoznana z objavami rezultatov morske biodiverzitete v strokovni javnosti, popularizaciji področja naravoslovnih ved s poudarkom na biološko pestrost slovenskega morja v poljudnih medijih in v uredniškem delu članov skupine v znanstveni reviji Annales series historia naturalis, ki opisujejo biodiverziteto do zdaj slabo poznanega sveta biogenih formacij v slovenskem morju (Biodiverziteta biogenih formacij, La biodiversità delle formazioni biogene in Biogenic formations in the Slovenian Sea).

Omenjena monografija je tudi v prodaji na spletni strani www.nib.si pod »Strokovna literatura« – povezava na knjigo.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *