Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.12.17 in Inštituti

Čezmejni projekt Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje  in obnavljanje čezmejnih Območij Natura 2000

Čezmejni projekt Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih Območij Natura 2000

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo skupaj s še petimi slovenskimi in italijanskimi partnerji sodelujejo pri projektu Nat2Care Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih Območij Natura 2000, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020.

Glavni namen projekta je ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete na območju Julijskih Alp, ki je  pomembno naravno območje tako v Sloveniji kot Italiji in je tudi del evropskega omrežja Natura 2000. Poleg raziskav bo projekt pomembno prispeval k ozaveščanju prebivalstva o pomenu biodiverzitete za dobrobit ljudi. Poudarek bo na pomenu povezanosti obeh obmejnih predelov za biodiverziteto, tako z vidika ohranjanja ogroženih živali in rastlin, kakor tudi z vidika izmenjave izkušenj in rezultatov med raziskovalci.

Pomemben cilj projekta je poiskati rešitev, kako trajnostno ohranjati življenjski prostor izbranih travniških in gozdnih vrst. V projektu bodo med drugim iskali možnosti, kako v Sloveniji zopet zagotoviti primerne pogoje za gnezdenje beloglavega jastreba, ki v Sloveniji velja za izumrlo gnezdilko že od 19. st.

Kosec je travniška ptica, ki je v Sloveniji zelo ogrožena, saj se je populacija vrste v zadnjih 20 letih zmanjšala za več kot polovico. Poleg tega bodo projektne aktivnosti usmerjene v raziskave kozače, ki je pomembna gozdna vrsta sove, katere populacija v Sloveniji predstavlja največji delež evropske populacije.

Eden izmed ključnih pokazateljev naravnega gozdnega sistema so tudi saproksilni hrošči, med katerimi je ključen alpski kozliček. Med projektom bomo vzpostavili sistem spremljanja stanja življenjskega prostora in populacije te karizmatične vrste kozlička evropskega varstvenega pomena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *