Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.01.19 in Univerze

Cilji in ukrepi slovenske kmetijske politike

Cilji in ukrepi slovenske kmetijske politike

Raziskovalci Biotehniške fakultete UL, Kmetijskega inštituta Slovenije in Fakultete za družbene vede UL, so predstavili novo znanstveno monografijo z naslovom »Vrednotenje slovenske kmetijske politike v obdobju 2015–2020«. V publikaciji so predstavljeni rezultati celovite presoje, ki zajema tako ukrepe v okviru Skupne kmetijske politike EU kot tudi nacionalno financirane ukrepe. Avtorji, prof. dr. Emil Erjavec, Tanja Šumrada, izr. prof. dr. Luka Juvančič, Ilona Rac, Tomaž Cunder, mag. Matej Bedrač in doc. dr. Mark Lovec, v podporo strateškemu načrtovanju po letu 2020  predlagajo konkretne rešitve, s katerimi bi bolj sistematično in celovito uresničevali strateške cilje, ki si jih na področju razvoja kmetijstva in podeželja zastavlja Slovenija.

Izr. prof. dr. Luka Juvančič, vodja projekta, meni… »Strateško načrtovanje je pogoj za smotrno in učinkovito delovanje sodobnih javnih politik. Temelji na jasni opredelitvi potreb za javno intervencijo, določitvi ciljev ukrepanja ter izboru ukrepov, ki prispevajo k uresničitvi ciljev. Upoštevajoč pričakovani prihodnji razvoj politike na evropski ravni smo želeli analizirati, v kolikšni meri so navedena načela upoštevana že v aktualnem programskem obdobju.«

Tanja Šumrada, povzema rezultate raziskave: »Strateško načrtovanje je v slovenski kmetijski politiki že dolgo prisotno. Kljub temu ugotavljamo, da je strateški pristop k načrtovanju na nekaterih področjih opazno šibek. Pomanjkljivosti se kažejo predvsem v slabi kakovosti opredelitev in pomanjkanju kvantifikacije potreb in ciljev, nezadostnih utemeljitvah intervencij ter nepreglednosti, ki je posledica razpršenosti dokumentov. Nekatera področja pa izstopajo v pozitivnem smislu, predvsem ureditev podpor za mlade prevzemnike kmetij ter ozaveščanje javnosti.«

Prof. dr Emil Erjavec, zapiše… »Družbeni položaj kmetijstva se je močno spremenil. Smo sredi nove tehnološke revolucije in novega dojemanja vloge hrane, okolja in narave, zaradi katerih bo treba preseči sektorske okvire in sprejeti novo družbeno razsežnost kmetijstva. Uspešno spopadanje  zahteva ustrezno prilagoditev javnih ustanov in interesnih organizacij, zato bo treba dvigniti kakovost njihovega delovanja na raven primerljivih ustanov v najbolj razvitih državah.«

Recenzentka dr. Tina Volk, poudarja…. »Študija sistematično opozarja na vrzeli v intervencijski logiki in pomanjkljivosti pri dosedanjem strateškem načrtovanju kmetijske politike pri nas, kar skupaj z oceno uresničevanja ciljev daje znanstveno podprto in hkrati strokovno podlago za učinkovitejše načrtovanje  v prihodnje.«

Monografija  v tiskani in elektronski obliki je  dostopna je na povezavi:

http://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Vrednotenje_slovenske_kmetijske_politike_2018_splet.pdf

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *