Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.11.18 in Inštituti

Climathon 2018 – inovativne rešitve za predstavljene okoljske izzive

Climathon 2018 – inovativne rešitve za predstavljene okoljske izzive

V Sloveniji je že tretje leto zapored potekal Climathon, 24-urno tekmovanje, na katerem je skupno 32 udeležencev iskalo oziroma snovalo nove inovativne rešitve za predstavljene okoljske izzive.
Climathon je projekt Climate-KICa, največje evropske iniciative, ustanovljene s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology – EIT), ki spodbuja inovacije na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Gre za globalni dogodek, na katerem udeleženci skupaj razvijajo rešitve za izzive, s katerimi se soočajo sodobna mesta zaradi podnebnih sprememb.

S Centrom odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) kot partnerjem Climate-KICa so letos pri organizaciji Climathona sodelovala kar tri slovenska mesta: Ljubljana, Maribor in Nova Gorica. V Ljubljani je dogodek  postavil tri izzive: 1. Kako izboljšati čistost frakcij pri ločevanju odpadkov v gospodinjstvih? 2. Kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi živinoreje? 3. Kako prepričati meščane o zmanjšanju sečnje dreves na zasebnih zemljiščih v Ljubljani? Dvodnevno reševanje izzivov je potekalo na Tehnološkem parku Ljubljana pod mentorstvom dr. Maše Kovič Dine, udeležilo pa se ga je 12 udeležencev. Zmagala je ekipa BEVO, ki je pripravila predlog spodbujanja uporabe seitana – pšeničnega nadomestka mesu. S podpiranjem pridelave pšenice za izdelavo alternative mesu namreč naslovimo številna vprašanja, povezana z živinorejo, od absorbiranja CO2 emisij, proizvajanja O2, zmanjševanja CH4 emisij in porabe vode.

V štajerski prestolnici sta bila predstavljena dva izziva: 1. Kako ustvarjati zelene površine, kot so zelene strehe ali vertikalni vrtovi v mestu, ter jih hkrati obogatiti z bioogljem, ki je znan ponor ogljika? 2. Kako zmanjšati količino smeti in porabo energije? Zmagala je skupina Black & Green s predstavitvijo ideje o gradnji zelenih igrišč na mestnih strehah (v mestnem središču) z uporabo biooglja.

V letošnjem letu se je Climathonu prvič pridružila Nova Gorica. 24-urne telovadbe možganov se je udeležilo 5 posameznikov, ki so iskali inovativno rešitev za izziv “Kako povečati agrobiodiverziteto?”. Kot končni rezultat se načrtuje odprtje knjižnice semen v Novi Gorici, ki bo predvidoma zaživela spomladi 2019.

 

Foto: KI

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *