Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 25.01.19 in Inštituti

“Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano”

“Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano”

Novo izdana knjiga “Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano”, avtorjev prof. dr. Toma Turka, izr. prof. dr. Patricije Mozetič, dr. Janje Francé in mag. Timoteja Turka Dermastie, govori o temi, o kateri je bilo v tujini napisanih že na stotine znanstvenih razprav, lepo število preglednih člankov in nekaj monografij. Pri nas pa je prva, ki celovito obravnava problematiko enoceličnih mikroalg, njihovih toksinov in zastrupitev, ki jih lahko le-ti povzročajo.

Predstavitev znanstvene monografije bo v sredo, 6. februarja 2019, ob 12. uri na Morski biološki postaje v Piranu.

Kopičenje toksinov v školjkah in nekaterih drugih vektorskih organizmih je posledica obsežnega cvetenja številnih vrst enoceličnih alg večinoma iz skupin dinoflagelatov in diatomej. Njihove toksine imenujemo tudi fikotoksini. Cvetenjem organizmov, ki proizvajajo fikotoksine, pravimo škodljiva cvetenja alg.

Knjiga podaja osnove za razumevanje toksičnega cvetenja alg, ki marsikje predstavlja ekološki, zdravstveni  in tudi ekonomski problem, v Sloveniji  pa je ta problematika,  kljub občasnemu zapiranju školjčišč ter prepovedi prodaje školjk zaradi cvetenja toksičnega planktona,  še vedno  dokaj neznana oziroma spregledana. Z globalnim segrevanjem pa tudi z ladijskim transportom z balastnimi vodami se možnosti za širjenje toksičnih mikroalg še povečujejo, zato je verjetno, da se bomo kmalu tudi pri nas morali soočiti s toksikozami, ki jih do zdaj nismo poznali oziroma so bile omejene na druga geografska območja. Stalna ali vsaj občasna prisotnost nekaterih toksičnih vrst dinoflagelatnih in diatomejskih alg v našem morju že nakazuje na to možnost.

Avtorji upajo, da bo monografija koristila kar najširši profesionalni javnosti, ki se tako ali drugače sooča z obravnavano problematiko, pa tudi drugim, ki bi jih vsebina knjige utegnila zanimati zaradi gole radovednosti in želje po novem znanju.

 

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *