Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 8.05.20 in Inštituti

dr. Bojan Nemec: Učenje robotov v sodelovanju s človekom

dr. Bojan Nemec: Učenje robotov v sodelovanju s človekom

V sklopu Kolokvijev na IJS,  bo v sredo, 13. maja, ob 13. uri predavanje doc. dr. Bojana Nemca z naslovom Učenje robotov v sodelovanju s človekom. Predavanje bo v spletnem konferenčnem sistemu Zoom in mu lahko prisostvujete tako, da v brskalnik prenesete naslov https://zoom.us/j/92481139805 in vtipkate geslo 098963.

Sposobnost hitrega učenja novih nalog in avtonomno prilagajanje obstoječih nalog je eden glavnih izzivov sodobne robotike, ki bo pripomogel k hitrejšemu uvajanju robotov v naše bivalno okolje ter zahtevne proizvodne procese. V predavanju bomo predstavili raziskave Laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko na Institutu Jožef Stefan, ki za dosego tega cilja združujejo različne tehnologije s področja vodenja robotov, učenja z demonstracijo, statističnega učenja, spodbujevalnega učenja in globokih nevronskih mrež. Postopek učenja nove naloge se prične z demonstracijo potrebnih gibov, ki jih shranimo v podatkovno bazo v obliki dinamičnih generatorjev gibanja. Te naloge lahko prilagodimo tudi na nove, še ne videne situacije s pomočjo statističnega učenja. Pogosto pa za to nimamo dovolj podatkov v bazi. V tem primeru se mora robot samostojno naučiti nove veščine z raziskovanjem in uporabo tehnik spodbujevalnega učenja. Tako učenje postane precej bolj učinkovito, ko združimo statistično in spodbujevalno učenje, saj na ta način uporabimo predhodne izkušnje pri reševanju tega problema. Primerov, kjer nimamo nikakršnega predznanja o naravi problema, pa se lahko lotimo z združevanjem spodbujevalnega  učenja in inteligentnega vodenja. Naše postopke učenja bomo ponazorili z različnimi nalogami iz vsakdanjega življenja, ki jih robot opravlja bodisi samostojno bodisi v sodelovanju s človekom.

 

Foto: http://www.kansascity.com/news/business/technology/917xpi/picture62197987/ALTERNATES/FREE_640/atlas%20from%20boston%20dynamics

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *