Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 12.01.18 in Inštituti

dr. Masaki Saito: Proizvodnja zaščitenega plutonija s transmutacijo manjšinskih aktinidov

dr. Masaki Saito: Proizvodnja zaščitenega plutonija s transmutacijo manjšinskih aktinidov

V sklopu kolokvijev IJS bo prof. dr. Masaki Saito s Tokyo Institute of Technology predaval na Institutu Jožef Stefan. Predavanje z naslovom Proizvodnja zaščitenega plutonija s transmutacijo manjšinskih aktinidov bo 17. januarja ob 13. uri.

Proizvodnja zaščitenega plutonija, znana pod angleškim imenom “Protected Plutonium Production” in kratico P3 je način povečanja odpornosti plutonija proti proliferaciji, ki sloni na transmutaciji manjšinskih aktinidov. Povečanje proizvodnje plutonija 238 v termičnih reaktorjih z dopiranjem goriva iz urana z majhnimi količinami manjšinskih aktinidov, kot sta  neptunij 237 ali americij 241, ki imata velik presek za zajetje nevtronov, zelo učinkovito oteži rabo goriva za izdelavo in vzdrževanje jedrskega orožja, saj vključuje veliko razpadno toploto in veliko število nevtronov, ki nastanejo pri spontanem razcepu jeder. Izjemno kakovosten plutonij, primeren za izdelavo orožja, sicer lahko dobimo v prvi steni  običajnega reaktorja s tekočim ali nasutim gorivom. S povečanjem deleža plutonija 238 v celotnem plutoniju z dopiranjem svežega goriva z manjšinskimi aktinidi bi lahko v teh reaktorjih pridobivali tudi zaščiteni plutonij z visoko odpornostjo proti proliferaciji.

Teoretično napoved mehanizma P3 so potrdili z obsevalnimi testi vzorcev neptunija in zmesi neptunija in urana v Eksperimentalnem hitrem reaktorju Joyo (JAEA) oziroma v Naprednem termičnem reaktorju (INL). Eksperimentalni rezultati se lepo skladajo s teorijo. Odpornost plutonija proti proliferaciji bi lahko ovrednotili z novo cenilno funkcijo, imenovano “privlačnost” (“attractiveness”) in definirano kot razmerje potenciala za razpadni donos in tehnološke zahtevnosti jedrske eksplozivne naprave, in s snovnimi lastnostmi materiala. Mehanizem P3 predstavlja alternativno rabo manjšinskih aktinidov namesto zakopavanja ali sežiga ob jedrskem razpadu. V manjšinskih aktinidih torej lahko vidimo koristne materiale, s katerimi lahko povečamo odpornost plutonija v termičnih in hitrih oplodnih reaktorjih proti proliferaciji za mir in trajnostni napredek v prihodnosti.

Predavanje bo v angleščini.

Foto: utm.my

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *