Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.03.18 in Univerze

dr. Peter Štih izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti

dr. Peter Štih izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti

Akad. prof. dr. Peter Štih doktor zgodovinskih znanosti, redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze Ljubljane je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Med drugim je od leta 2015 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter od leta 2017 njen podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede.

V središču Štihovega znanstvenega dela je raziskovanje srednjeveške zgodovine alpsko-jadranskega prostora od konca antike pa do vključno 15. stoletja. V tem okviru je raziskoval zlasti naslednje vsebinske sklope: slovanske etnogeneze in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka v vzhodnih Alpah; zgodovina srednjeveškega plemstva; oblikovanje dežel v slovenskem prostoru in s tem povezana ustavno-upravna vprašanja; vprašanja identitet in njihovih transformacij; diplomatika in kritika virov; moderna percepcije starejših zgodovinskih obdobij ter stereotipi in miti v slovenskem pogledu na zgodovino. Na podlagi novih konceptualnih izhodišč je napisal tudi nov pregled slovenske srednjeveške zgodovine.  O mednarodni odmevnosti njegovega dela pričajo številne objave referatov, razprav in monografij v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem, Hrvaškem in na Nizozemskem. Obsežno je tudi Štihovo organizacijsko in publicistično delo na področju zgodovinske stroke.

Štihova bibliografija obsega več kot petsto dvajset naslovov v razponu od znanstvenih monografij in razprav do ocen in intervjujev. Je avtor ali soavtor štirinajstih monografij, med katerimi je treba izpostaviti njegovo študijo o plemiški klienteli goriških grofov, ki je prva knjiga o srednjeveškem plemstvu v slovenskem zgodovinopisju in je bila prevedena tudi v nemščino. Leta 2010 je pri ugledni akademski založbi Brill (Leiden-New York) v angleščini izšla njegova monografija The Middle Ages Between the Eastern Alps and the Northern Adriatic.

 

Foto: Matjaž Rebolj, UL FF

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *