Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.01.22 in Inštituti

dr. Rok Žitko: Od kvantnih nečistoč do kvantnih naprav

dr. Rok Žitko: Od kvantnih nečistoč do kvantnih naprav

Opis vpliva okolice na kvantni sistem velja za enega izmed osrednjih problemov kvantne mehanike že od njenega zgodnjega obdobja razvoja pred več kot stoletjem. Problematika, ki  bo predstaviljena tudi v predavanju, zajema tako temeljna vprašanja glede interpretacije kvantne mehanike, teoretično obravnavo obnašanja posameznih magnetnih atomov v kosu kovine (t.i. problem “kvantnih nečistoč”), kot tudi povsem praktične izzive na področju kvantnih tehnologij, denimo izdelavo zelo zmogljivih univerzalnih kvantnih računalnikov z velikim številom osnovnih gradnikov, kubitov. Izziv na tem področju je tudi računski: pogosto imamo opravka s teoretičnimi modeli z velikim številom prostostnih stopenj, pri katerih lahko celo šibka interakcija med kvantnim sistemom in njegovo okolico vodi k nenavadnemu obnašanju, ki ga preproste metode sploh ne morejo zaobjeti. Pravimo tudi, da so takšni problemi “neperturbativni”. S sodobnimi teoretičnimi orodji in velikimi (zaenkrat klasičnimi) računalniki jih vendarle lahko rešimo in tako pripomoremo k razvoju  kvantnih naprav.

Predaval bo izr. prof. dr. Rok Žitko s Fakultete za matematiko in fiziko <univerze v Ljubljani in Instituta Jožef Stefan.

Predavanje sodi v sklop “Kolokviji na IJS” v letu 2021/22,  v sredo, 12. januarja 2022, ob 13. uri  in bo potekalo v spletnem konferenčnem sistemu Zoom. Spremljanje omogočeno:  v brskalnik prenesete naslov https://bit.ly/3Fn8kCr; identifikacijska številka sestanka je 921 9226 6564, geslo pa 166068.

 

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *