Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 23.11.21 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Dr. Špela Stres z Instituta »Jožef Stefan« postala članica prvega upravnega odbora European Innovation Councila

Dr. Špela Stres z Instituta »Jožef Stefan« postala članica prvega upravnega odbora European Innovation Councila

Evropska komisija je imenovala prvi  upravni odbor Evropskega Inovacijskega Sveta (European Innovation Council – EIC) z mandatom do leta 2023. Med člane odbora je bila imenovana tudi dr. Špela Stres, MBA, LLM, sicer vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«.

V skladu z zakonodajo Obzorja Evropa ima upravni odbor močno vlogo pri usmerjanju izvajanja EIC kot vodilnega evropskega inovacijskega programa s proračunom 10 milijard EUR, ki podpira inovacije v njihovem celotnem življenjskem ciklu, od raziskav v zgodnji fazi do financiranja in rasti podjetij. Upravni odbor bo zlasti svetoval o strategiji, delovnem programu in tematskih portfeljih EIC, da bi čim bolj povečal učinek EIC, lahko pa bo svetoval tudi o širših zadevah inovacijske politike.

Več informacij o članih odbora: https://eic.ec.europa.eu/index_en

Evropski Inovacijski Svet (European Innovation Council, EIC) v novi evropski finančni perspektivi 2021-2027 predstavlja tretji steber programa Obzorje Evropa. Kot največja iniciativa za inoviranje v Evropi, bo EIC finančno podprl inovativne raziskovalce in podjetnike pri razvoju in implementaciji prelomnih tehnologij in inovacij. Skupni proračun v prihajajočem obdobju – do leta 2027 – znaša dobrih 10 milijard EUR sredstev.

Temelji na uspešni praksi predhodnih instrumentov, v letih 2019 in 2020 združenih v EIC pilot, sedaj pa v tretji steber Obzorje Evropa. Preko razpisov bo možno pridobiti financiranje za katerokoli raziskovalno področje, vzporedno pa bo določen poudarek tudi v smeri prehoda v podnebno nevtralno gospodarstvo (Evropski zeleni dogovor), načrta za okrevanje Evrope, spodbujanja večje zastopanosti žensk v znanosti in talentov iz manj inovativno usmerjenih področij.

Financiranje bo potekalo preko:

1.Pathfinder z nepovratnimi sredstvi za izvedbo bazičnih raziskav z idejo o vplivu (od TRL 2 naprej) in od zgodnjih tehnoloških oblik do pred-komercialne faze;
2. Accelerator z nepovratnimi sredstvi in/ali lastniškim financiranjem za razvoj od pred-komercialne faze do umestitve na trgu in faze hitre rasti.

Primeri podpore EIC različnim ciljnim skupinam:

  1. Raziskovalci z univerz in raziskovalnih institutov bodo pri raziskavah in razvoju lahko pridobili financiranje tudi do 5 milijonov EUR na projekt, ne da bi pri tem področje odigralo bistveno vlogo. Podprte bodo predvsem visoko inovativne in tvegane tehnologije, ki bi lahko postale ključne v prihodnosti. Vzporedno bodo raziskovalcem na voljo strokovnjaki EIC za nadaljnjo podporo raziskavam, omogočen pa bo tudi dostop do svetovanja in podpore pri ovrednotenju inovacijskega potenciala raziskovalnih rezultatov.
  2. Zagonska, mala in srednje velika podjetja bodo lahko deležna financiranja od začetne faze (semenske) do kasnejše faze rasti, pri čemer bo glede na vrsto razpisa, možno pridobiti tudi do 17,5 milijona evrov na projekt sredstev. Vzporedno s financiranjem bodo podjetja deležna kakovostnega mentoriranja, dostopa do vodilnih korporacij in investitorjev ter inovacijskih partnerjev.
  3. Poslovni angeli, investitorji, skladi tveganega kapitala in drugi vlagatelji bodo preko EIC lahko dostopali do najbolj obetavnih tehnoloških (zagonskih) podjetij iz vseh tehnoloških področij in obenem tveganje delili z investicijo EIC v ciljne naložbe.
  4. Svetovne korporacije bodo lahko preko EIC sodelovale z najbolj obetavnimi evropskimi (zagonskimi podjetji) iz vseh tehnoloških področij. Izdatna podpora pri tehnologijah v začetnih fazah bo zmanjšala tveganost tovrstnih naložb.

Dr. Špela Stres, MBA, LLM, je vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu‚ »Jožef Stefan«. V prizadevanju, da bi inovacijski sistem postal bolj koherenten in profesionalen, je podprla ustanovitev 11 podjetij, 2 skladov Proof of concept in več mehanizmov financiranja podpornega okolja za inovacije. V Združenih narodih v New Yorku je članica skupine 10-MG za trajnostni razvoj in globalno inovativnost; je članica strokovne skupine pod okriljem svetovalca evropske komisarke Mariye Gabriel za Generalni direktorat za raziskave in inovacije v Evropi; predstavnica foruma CERN Knowledge Transfer in foruma o medicinskih aplikacijah. Bila podpredsednica in članica upravnega odbora Evropskega združenja strokovnjakov za znanost in tehnologijo; članica svetovalne skupine za prihodnje nastajajoče tehnologije (FET, DG Connect) in svetovalne skupine SWAFS pri Evropski komisiji (DG R&I); članica uprave CERN Network Transfer Network.  Doktorirala je iz fizike na Univerzi v Ljubljani, magistrirala iz prava na področju intelektualne lastnine na Univerzi v Torinu, izpopolnjevala MBA na Cotrugli Business School in opravila izpit za patentnega odvetnika.

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) Instituta “Jožef Stefan” je največja in najuspešnejša pisarna za prenos tehnologij v Sloveniji in regiji. V pisarni povezujejo inovativnost raziskovalcev Instituta “Jožef Stefan” z zaščito in uveljavljanjem njihovega novega znanja na slovenskem in mednarodnem trgu. CTT je koordinator Konzorcija za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo KTT. CTT je tudi nacionalni koordinator mreže Enterprise Europe Network, ki malim in srednjim podjetjem pomaga pri mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanja in tehnologij ter pri sodelovanju v programih EU.

 

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *