Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 13.06.19 in Inštituti

dr. Stephan Clemens: Na poti do pridelkov z optimalno sestavo mikrohranil

dr. Stephan Clemens: Na poti do pridelkov z optimalno sestavo mikrohranil

V okviru kolokvijev IJS bo 17. junija ob 13. uri, na Institutu Jožef Stefan predaval prof. dr. Stephan Clemens z Univerze  v Bayreuthu.

Prehodne kovine, kot sta cink (Zn) in železo (Fe), so bistvene za domala vsak biološki proces. Sedanje ocene npr. kažejo, da je okoli 10% vseh evkariontskih proteinov odvisnih od Zn. Naše razumevanje načinov pridobivanja in razporeditve teh mikrohranil pa ostaja omejeno. Rastline morajo dobiti esencialne mikroelemente iz talne raztopine, v kateri koncentracija relevantnih ionov lahko variira za več redov velikosti. Težave ne predstavlja le pomanjkanje, temveč tudi strupenost. Presežek Zn ali drugih kovinskih ionov, ki močno interagirajo z različnimi komponentami celic, lahko namreč zavre rast in razvoj. Homeostatični sistem, ki vključuje transporterje za kovine, kovinske ligande in regulatorne proteine, v rastlinskih tkivih vzdržuje koncentracijo esencialnih elementov znotraj razmeroma ozkih fizioloških območij.

Kot okoljski faktorji za rastline niso relevantni le makro- in mikroelementi, temveč tudi potencialno zelo strupeni elementi brez biološke funkcije, npr. kadmij (Cd) in arzen (As). Prisotnost ne-esencialnih strupenih elementov v okolju je bodisi naravna bodisi posledica antropogenega onesnaževanja.

Zdravstveno stanje ljudi je v mnogočem odvisno od ionoma rastlin, tj. od koncentracije esencialnih in ne-esencialnih elementov, predvsem v užitnih tkivih. Hrana rastlinskega izvora je namreč glavni vir mikrohranil in okoli tri milijarde ljudi po svetu ogroža pomanjkanje Zn in Fe. Prav tako je večina Cd in znaten del As, ki pride v naša telesa, posledica uživanja rastlin. Zato moramo bolje razumeti načine za določanje kopičenja kovin v rastlinah, mesta in mehanizme kopičenja, kakor tudi kemijsko okolje elementov, ki v veliki meri vpliva na njihovo biodostopnost. To bo omogočilo razvoj kmetijskih rastlin z večjimi koncentracijami mikrohranil in mnogo manj nalaganja ne-esencialnih strupenih elementov.

 

Foto: chemeurope

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *