Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 15.02.19 in Inštituti

dr. Živa Ramšak: Sistemska biologija rastlin

dr. Živa Ramšak: Sistemska biologija rastlin

V sredo, 20. februarja 2019, ob 14. uri bo dr. Živa Ramšak izvedla predavanje Sistemska biologija rastlin v Biološkem središču v Ljubljani.

Sekvenciranje človeškega genoma je dalo zagon za razvoj robotike in bioinformatike za potrebe ved o življenju. Ta tehnična revolucija se nadaljuje še danes na več področjih, od zbiranja bioloških podatkov z visoko zmogljivostnimi merilnimi tehnikami, do pridobivanja vedno večjih količin podatkov. Ti podatki vsebujejo še ogromno neodkritega znanja. Pristopi sistemske biologije pa nam vzporedno, preko analize teh podatkov, omogočajo celovito kvantitativno analizo medsebojne povezanosti komponent bioloških sistemov. Sistemsko biološki pristopi so se izkazali kot uporabni za vsa kraljestva življenja, v primeru raziskav višjih organizmov pa so se rastline izkazae za zelo primerne zaradi enostavnega gojenja in njihovega hitrega razmnoževanja. V rastlinski sistemski biologiji so proučevani biološki lahko zelo raznoliki, od molekularnih procesov (npr. regulacija pomembnega gena), kompleksnejših sistemov imunskega odziva znotraj celic, tkiv ali celega organizma, pa tudi epidemiološki, ki vključujejo interakcije gostitelja, patogenov in vektorjev. Skupno vsem pa je, da so komponente sistema med seboj povezane in soodvisne, pristopi sistemske biologije pa so prilagojeni na analizo točno takih podatkov. Na predavanju bodo predstavljeni najbolj pogosto uporabljeni pristopi za analizo odziva rastlin na okoljske dejavnike.

 

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *