Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 27.05.22 in Inštituti

Edvard Kobal ponovno izvoljen za predsednika uprave SZF

Edvard Kobal ponovno izvoljen za predsednika uprave SZF

Svet ustanove Slovenske znanstvene fundacije (SZF) je na hibridnem glasovanju  ponovno izvolil dr. Edvarda Kobala za predsednika uprave z mandatom do leta 2026.

Dr. Kobal je v svojem programu za čas drugega mandata namenil posebno pozornost še tesnejšemu sodelovanju z vsemi zgodovinskimi in naknadnimi soustanoviteljicami, kar SZF omogoča njegov statut. Pri tem SZF želi odlične projekte in programe posamezne soustanoviteljice povezati v skupne slovenske projekte in te ob visokem soglasju tudi internacionalizirati. Meni, da je to nujno, če želimo, da bodo odlični slovenski projekti dobili potrebno potrditev v mednarodnem prostoru ter partnerje pri nadaljevanju teh projektov ali bili deležni partnerske vloge v okviru drugih pobud oziroma povabil iz evropskega ali neevropskega prostora.

Posebno pozornost bo dr. Kobal s sodelavci namenil tudi nadaljnjemu razvijanju in utrjevanju odgovornosti državljanov do izvajanja filantropije za več znanosti na Slovenskem ter spodbujanju krovnega menedžmenta gospodarskih družb na Slovenskem za sodelovanje s SZF.

Foto: Domen Pal

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *