Pages Menu
Categories Menu

Posted on 27.03.20 in Univerze

EF prispeva: Kaj lahko državljani in poslovneži pričakujemo od države – zdaj in po koronaotoplitvi?

EF prispeva: Kaj lahko državljani in poslovneži pričakujemo od države – zdaj in po koronaotoplitvi?

Pogovor s prof. dr. Markom Jakličem in prof. dr. Žigo Turkom, članoma posvetovalne skupine za oblikovanje ukrepov pomoči prebivalstvu ob koronakrizi.

Pogovor bo vodila prof. dr. Tjaša Redek, profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vsebina pogovora:

– Pregled in komentar vsebine sprejetih ukrepov po posameznih ciljnih skupinah

– Evropska perspektiva sprejetih ukrepov, primerjave in razlike z drugimi državami

– Pričakovani kratkoročni in dolgoročni učinki

– Kako bo država zagotovila finančne vire?

– Tveganja in vzdržnost predlaganih ukrepov

– Kaj pa potem?

Naši gostje, strokovnjaki z več področij, bodo predstavili in komentirali predlagane ter sprejete ukrepe države. Ozrli se bodo v prihodnost in se pogovorili, kateri ukrepi ne bi smeli manjkati v drugem načrtovanem paketu “gašenja požara”.  Kaj prinaša otoplitev, kdaj si podjetniki lahko obetajo poslovno pomlad? Analizirali bodo posledice pustošenja koronavirusa na več ravneh: najprej na ravni države, nato podjetij. Kakšne so primerne strategije podjetij in nenazadnje tudi posameznikov. Kako se sleherni državljan sooča z dolgotrajno recesijo?

Foto: EF

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *