Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 20.09.21 in Univerze

Evropska vesoljska agencija s poletno šolo

Evropska vesoljska agencija s poletno šolo

Evropska vesoljska agencija (ESA) začenja danes  v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG) pri Univerzi v Ljubljani in z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo  tedensko, že deseto, poletno šolo na področju daljinskega zaznavanja. Letošnja tema je Opazovanje Zemlje in umetna inteligenca v gozdarstvu (angl. Earth Observation and Artificial Intelligence for Forestry).

Vsebina predavanj in delavnic je ciljno oblikovana za mlade strokovnjake, predvsem magistrske in doktorske študente in študentke, podoktorske raziskovalke in raziskovalce, ki že imajo solidno znanje na področju daljinskega zaznavanja, (geo)informatike in/ali geoprostorske podatkovne analitike. Udeleženci se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami, velik del programa pa je namenjen praktičnemu delu, predvsem razvoju kompetenc na področju razvoja in uporabe naprednih algoritmov in orodij za obdelavo satelitskih daljinskih podatkov. Poudarek bo na obdelavi optičnih in radarskih satelitskih posnetkih Sentinel s sodobnimi rešitvami za obdelavo velikih količin geoprostroskih podatkov (angl. Big data) ter naprednimi prostorskimi analizami, vključujoč umetno inteligenco, in sicer za ciljne aplikacije na področju spremljanja obnovljivih naravnih virov, gozdov.

V program je vključenih več kot 10 predavateljev in raziskovalcev, ki prihajajo z Univerze v Ljubljani (UL), Univerze v Mariboru (UM), Univerze v Novi Gorici (UNG), Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Gozdarskega inštituta Slovenije, Instituta Jožef Stefan ter podjetja SINERGISE. Skupina predavateljev prihaja iz sosednje Italije, in sicer iz Evropske vesoljske agencije (ESA), iz znanstvene službe Evropske komisije in Skupnega raziskovalnega središča (JRC). V program pa so vključeni še mednarodno izredno prepoznani raziskovalci na obravnavanem področju. Gostili bodo tudi predavatelje iz Švice, Francije, Nemčije, Grčije in Finske ter iz raziskovalnega središča JPL pri NASA iz ZDA.

 Organizatorji navajajo le nekaj dejstev, ki so bila glavni razlog za izbor teme tokratne poletne šole:

Gozd je vir hrane, energije, zaslužka za več kot milijardo ljudi po svetu.

Gozdovi predstavljajo 80% svetovne kopenske biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost je ogrožena zaradi vse pogostejših naravnih nesreč, podnebnih sprememb ter krčenja in degradacije gozdov.

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb ter za preživetje vseh živih bitij (tudi človeka) na Zemlji.

Udeleženci se bodo seznanili tudi z uporabo daljinskega zaznavanja in umetne inteligence za spremljanje gozdnih biotopov, detekcijo gozdnih požarov, spremljanje sprememb gozdne vegetacije ipd.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer poteka poletna šola v hibridni obliki in vsi, ki se dogodka v živo ne morejo udeležiti, bodo program spremljali preko spleta.

Več informacij: https://landtraining2021.esa.int/

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *