Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.10.17 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Inavguracija novega rektorja UL prof. dr. Igorja Papiča

Inavguracija novega rektorja UL prof. dr. Igorja Papiča

Na Univerzi v Ljubljani (UL) potekalo slovesno ustoličenje novega rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča za mandatno obdobje 2017-2021. Ob zaključku štiriletnega mandata je rektor prof. dr. Ivan Svetlik svojemu nasledniku predal rektorsko verigo, rektorske časti in dolžnosti. Rektorska veriga simbolizira tradicijo univerze, njeno avtonomijo ter povezanost in vraščenost v slovensko družbo. Z izročitvijo rektorske verige je prof. dr. Igor Papič prevzel častno funkcijo, z njo povezana delo in odgovornost ter tako postal 44. rektor največje univerze v Sloveniji.

Novi rektor UL prof. dr. Igor Papič je prisegel, da bo rektorsko verigo, ki jo je prejel od svojega predhodnika, nosil kot znamenje prizadevanj za ugled in avtonomijo Univerze v Ljubljani.V svojem nagovoru je izpostavil, da se bo v naslednjem štiriletnem obdobju vodenja Univerze zavzemal za kakovostno univerzo in jo transparentno vodil na vseh področjih delovanja. Univerza ima namreč ključno vlogo pri razvoju družbe in ohranjanju samobitnosti naroda, pravi, in poudari, da so pri tem ključne vrednote znanje, jezik, kultura. »Zavzemam se za univerzo za ljudi, v katere je potrebno vlagati, da se bomo vsi počutili kot nepogrešljiv del akademske skupnosti… Na univerzi ne sme biti privilegiranih skupin, samo odgovorni posamezniki, ki delujejo v interesu članic in univerze«, je prepričan novi rektor. Svoj govor je zaključil z osebnim vodilom, ki se ga je, kot pravi, držal kot profesor, raziskovalec, predstojnik laboratorija, dekan in se ga bo držal tudi kot rektor: Acta, non verba!

In prav dejanja je v svojem govoru izpostavil odhajajoči rektor prof. dr. Ivan Svetlik, ko je povzel rezultate preteklega mandatnega obdobja. »V zadnjih štirih letih smo povečali število in vrednost mednarodnih raziskovalnih projektov, pridobili prvi dve štipendiji Evropskega raziskovalnega sveta, dosegli za polovico večjo citiranost del naših raziskovalcev, podelili 11.000. doktorat znanosti in skoraj 50.000 diplomskih listin, imamo skoraj polovico več tujih študentov na izmenjavi in četrtino več pri nas vpisanih tujih študentov, ki jih je med vsemi že nad 11 odstotkov.« Poudaril je še strateška partnerstva z uglednimi tujimi univerzami, vzpostavitev Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, uspešno vključitev UL v program pametne specializacije, izboljšanje pogojev za delo in študij, ureditev notranjih odnosov na Univerzi z novim Statutom in drugimi akti ter ureditev dela izven Univerze.

Z novim rektorjem bo z delom začela tudi nova ekipa prorektorjev, ki jo sestavljajo prof. dr.Branka Kalenić Ramšak za področje pedagoškega dela, prof. dr.Tanja Dmitrović za področje prenosa znanja, prof. dr. Matjaž Krajnc za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in prof. Boštjan Botas Kenda za področje umetniškega dela.

 

Foto: UL

Video: Tromba

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *