Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 31.08.22 in Inštituti

Inovacije v radiacijski medicini

Inovacije v radiacijski medicini

Institut Jožef Stefan vabi v okviru predavanj “Kolokviji na IJS”  v sredo, z. septembra 2022 0b 13.uri  na predavanje v živo  prof. dr. Thomasa Rockwella Mackiea z naslovom Inovacije v radiacijski medicini. Predavatelj bo v predavanju, ki bo potekalo v angleščini, opredeli klasična področja sevalne medicine kot so radiologija, radiacijska onkologija in nuklearna medicina, pri čemer jih podpirajo računalništvo, jedrska fizika in jedrska tehnika. Razpravljal bo o inovacijah, povezanih s temi področji, kot so intenzivnostno modulirana radioterapija, ki je problem optimizacije velikega obsega, slikovno vodena radioterapija, teragnostika z uporabo tarčnih učinkovin in fluorescenčno vodena kirurgija. Opredelil  bo tudi tehnična vprašanja in poslovne priložnosti povezane s temi inovacijami ter  opisal bom  stopnje, ki vodijo do ustanavljanja zagonskega podjetja, s pomočjo katerega bi te inovacije lahko pripeljali do bolniške postelje: problem, rešitev, zaščita intelektualne lastnine, mnenja zainteresiranih strani in vlagateljev.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *