Pages Menu
Categories Menu

Posted on 31.05.23 in Inštituti

Institut »Jožef Stefan«  (IJS) prehaja v drugo fazo raziskav v Laboratoriju za vesoljsko fiziologijo  v Planici

Institut »Jožef Stefan« (IJS) prehaja v drugo fazo raziskav v Laboratoriju za vesoljsko fiziologijo v Planici

Potem, ko so leta 2021 v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) v Planici slovesno zagnali Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo in ko so pred dnevi že končali z raziskavo Vadbene strategije za potovanje na Mars, se raziskovalci Instituta »Jožef Stefan«  pripravljajo na novo raziskavo »Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo«. Glavni cilj raziskave je primerjava in ovrednotenje različnih vadbenih strategij za življenje v vesoljskih plovilih, s čimer bi lahko preprečili izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov. Rezultati raziskav bodo v pomoč tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji.

Tovrstne poskuse izvaja IJS od leta 2001, do danes jih je izvedel že štirinajstkrat. Tokratna raziskava poteka v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo, njen namen pa je spremljati in ovrednotiti z vadbo simulirano zemeljsko težnost v siceršnji vesoljski breztežnosti.

Največji problem, s katerimi se srečujejo astronavti med svojimi potovanji v vesolje, je namreč izguba mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu. V dosedanjih raziskavah  se je že izkazalo, da je vadba ena najboljših metod, ki lahko prepreči te spremembe, zdaj pa raziskovalce zanima še bolj natančno, kakšna vadba je optimalna.

Trije laboratoriji po Evropi že več let raziskujejo ta problem. V Nemčiji (DLR) so pred dvema letoma končali raziskavo, kjer so bili preiskovanci izpostavljeni  umetni težnosti, kar pomeni, da so se vrteli na centrifugi pol ure na dan, vendar želenih učinkov raziskovalci niso potrdili. Trenutno teče poskus v Franciji (Inštitut Medes), kjer medtem, ko so na centrifugi, preiskovanci tudi kolesarijo. Rezultati še niso znani, saj se bo poskus končal šele julija. V Laboratoriju za vesoljsko fiziologijo Instituta »Jožef Stefan« v Planici pa imajo slovenski raziskovalci  dodatno nalogo, da s centrifugiranjem ustvarijo zemeljsko težnost, tej pa dodajo še vibracijsko vadbo, ki stimulira mišice in kosti, preiskovanci pa ob tem izvajajo še počepe. »Sliši se enostavno, vendar ni, ker je iz vseh spoznanj treba šele razviti vadbeno strategijo, ki bi bila uporabna v vesolju.«, razloži vodja projekta prof. dr. Igor Mekjavič. »Naše preiskovance bomo razvrstili v tri skupine, ena skupina bo samo ležala, druga skupina bo vadila na centrifugi, tretja skupina pa bo vadila brez umetne težnosti, enako kot na centrifugi, vendar leže in na napravi, ki smo jo razvili v Sloveniji prav za ta namen. Projekt vodi Evropska vesoljska agencija, protokol naše raziskave je enak protokolu v Franciji in v Nemčiji,  tako da bomo lahko primerjali rezultate treh inštitutov o učinkih različnih vadbenih strategij.«

Protokol raziskave mora odobriti Komisija za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje. Tudi tokrat bo raziskava potekala po postopku, ki jo inštitut izvaja že 20 let. »Tokrat iščemo le moške, zdrave moške od 18 do 45 let, glede njihovega zdravstvenega stanja pa bodo odločali zdravniki. Vključitveni in izključitveni dejavniki so že znani in jih je določila strokovna komisija pri ESA, tako da bodo preiskovanci podobni v vseh treh laboratorijih.«

Vsem zainteresiranim bo raziskava predstavljena večkrat in zelo natančno. Tisti, ki bodo izbrani, bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave, tam bodo živeli in v teh dveh tednih sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčno-žilnega sistema.  Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala 60

dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Dvakrat po 15 dni testiranj in 60 dni raziskave,  skupno torej 90 dni njihovega sodelovanja. »Delavnik preiskovancev ne bo trajal osem ur na dan, ampak 24 ur na dan, zato je seveda prav, da dobijo povrnjene stroške za 24 ur na dan. Tako kot večina projektov,  je tudi to projekt Evropske vesoljske agencije, ki izvedbo projekta tudi financira. Med samim poskusom in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, potem pa bomo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih nekaj mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. Takšna so tudi pričakovanja ESA, da preiskovance spremljamo še dve leti po koncu raziskav.«, je dodal prof. dr. Igor Mekjavić.

Res je, da bo raziskava obsežna in morda tudi nenavadna, a njeni izsledki bodo v pomoč ne samo astronavtom za potovanja v vesolje, ampak tudi ljudem na Zemlji. Zaveza Evropske vesoljske agencije je »Življenje v vesolju za življenje na Zemlji«, kar pomeni, da so vsa spoznanja za življenje v vesolju uporabna tudi za življenje na Zemlji.

Foto: Marjan Verč

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *