Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.12.22 in Inštituti

Institut »Jožef Stefan« s članstvom v EIT Manufacturing do izboljšanja inovacijskega ekosistema

Institut »Jožef Stefan« s članstvom v EIT Manufacturing do izboljšanja inovacijskega ekosistema

Inštitut »Jožef Stefan« (IJS) s članstvom v  EIT Manufacturing, ki povezuje vodilne proizvodne akterje v Evropi, postaja del vodilne evropske skupnosti tudi na področju proizvodnje. V dvodnevnem druženju so možnosti za sodelovanje tako soočili raziskovalci in predstavniki podjetij iz Slovenije in Evrope, z namenom iskanja možnosti za izboljšanje inovacijskega okolja ter poslovne in managerske kulture. Dober primer za to je inovacijski projekt SmartFlexCell, ki ga IJS v okviru EIT Manufacturing koordinira s partnerji iz Španije, Danske in Litve s ciljem izdelati nov produkt, rekonfigurabilno robotsko celico. Produkt bo razvit na Institutu »Jožef Stefan« znotraj spin –offa in bo omogočil personalizirano proizvodnjo v Evropi.

Predstavniki EIT Manufacturing, inovacijske skupnosti v okviru Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), Instituta »Jožef Stefan«, najuspešnejših podjetij v Sloveniji in Evropi (Revoz, Magna, Danfoss, Iskra, Pipistrel, Voest-Alpine, Yaskawa in RLS Merilna tehnika) ter države so v dvodnevnem druženju preučili možnosti za krepitev inovacijskega eko-sistema na področju proizvodnje doma in v Evropi ter start-up sceni. Dejstvo je, da podatki niso slabi, saj so se namestitve robotov v Evropi leta 2021 povečale za 24 %, kar predstavlja nov vrh. Povpraševanje avtomobilske industrije je bilo stabilno, povpraševanje splošne industrije pa se je povečalo za 51 odstotkov, kar vsem udeleženim vpliva optimizem za naprej.

Posebej razveseljivo je, da je del te zgodbe tudi naša država. Podatki kažejo, da je bila Slovenija v letu 2021 po gostoti nameščenih robotov v proizvodnji na 10.000 zaposlenih 10. na svetu, v Evropi pa celo na 3. metu takoj za Nemčijo in Švedsko in pred Švico. Možnosti za napredek je še ogromno, podatki UMAR-ja namreč kažejo, da so predvsem na znanju temelječe storitve v Sloveniji slabe in da je Slovenija pri vlaganjih v inovacijsko podprto rast nazadovala.

»Še vedno ne investiramo dovolj v razvoj. To še posebej velja za državo, pa tudi za podjetja. Znano je, da vlaganja obrestovano povrnejo.« je poudaril dr. Igor Kovač, v. d. direktorja SRIP ToP Instituta »Jožef Stefan«. »Dobro integriramo robotske celice, za izvedbo večjih projektov z večjim izplenom pa nismo povezani. Izboljšati je potrebno poslovno in managersko kulturo in preseči vrtičkarstvo. In prav temu je v Evropi namenjen EIT Manufacturing, v Sloveniji pa SRIP Tovarne prihodnosti.«

Udeleženci so izpostavili misel, da je pot v družbo 5.0 vlaganje v mlade strokovnjake, in to že v osnovni šoli; treba jim je dati možnost pridobivanja znanja in nadaljevanja razvoja ter usmerjanja v na inovativnosti temelječo prihodnost.

 

Foto: IJS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *