Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.10.22 in Inštituti

Institut »JOŽEF STEFAN« sprejet s projektom na razpisu Evropskega sveta za inovacije

Institut »JOŽEF STEFAN« sprejet s projektom na razpisu Evropskega sveta za inovacije

Institut »Jožef Stefan« je kot prvi koordinator projekta iz Slovenije uspel na letošnjem razpisu Evropskega sveta za inovacije (EIC) Pathfinder Open. Projekt razvoja naslednje generacije hitrega pozitronskega tomografa s časom preleta PetVision bo bistveno vplival na učinkovitejše in cenejše diagnosticiranje in zdravljenje raka, saj pomeni pomemben korak od dosedanje diagnostične tehnike, ki temelji na zelo dragi pozitronski emisijski tomografiji (PET) k veliko dostopnejši, cenejši in prilagodljivejši družini naprav PetVision. Institut »Jožef Stefan« bo v naslednjih petih letih skupaj s Španijo, Italijo, Nemčijo in ZDA koordiniral 3.4 milijona eurov vreden  projekt.

Razpis Evropskega sveta za inovacije Pathfinder Open je namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov. Med letošnjimi 858 ocenjenimi prijavami je EIC izbral 57 projektov s področja zdravja, okolja, energije, računalništva in umetne inteligence. Med izbranimi projekti je tudi projekt Instituta »Jožef Stefan«, ki predvideva razvoj naslednje generacije hitrega pozitronskega tomografa s časom preleta PetVision. Pri pripravi prijave je pomemben del prispeval tudi Center za prenos tehnologij in inovacij, ki bo sodeloval tudi pri pripravi tehnologije za izkoriščanje.

Pri projektu bodo pod vodstvom izr. prof. dr. Roka Pestotnika z Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta “Jožef Stefan” sodelovali partnerji iz Univerze v Barceloni, Instituta za instrumentacijo za molekularno slikanje v Valencii, Fundacije Bruno Kessler iz Trenta, Klinike Rechst der Isar Tehnične Univerze v Munchnu, Massachusetts General Hospital iz Bostona in podjetja Oncovision iz Valencie.

Projekt naj bi v naslednjih petih letih bistveno nadgradil in pocenil diagnosticiranje raka. Po napovedih naj bi se obolevnost za rakom do leta 2035 povečala za 24 %, rak pa naj bi takrat postal vodilni vzrok smrti v EU. Zdaj vodilna tehnika za diagnosticiranje raka temelji na pozitronski emisijski tomografiji (PET), ki pa je zaradi visokih stroškov izvedbe na voljo le v manj kot 0,5 % zdravstvenih centrov na svetu. V projektu PetVision pa bodo z različnimi tehnološkimi inovacijami razvili ultrahiter detektor anihilacijskih žarkov gama in ga uporabili za izdelavo inovativne aparature za funkcionalno medicinsko diagnostiko. Projekt predvideva paket prelomnih inovacij v zasnovi detektorja, foto-senzorja in front-end elektronike, ki bi omogočile učinkovitejše diagnosticiranje raka in s tem hitrejše in uspešnejše zdravljenje te bolezni.

Foto: IJS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *