Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.08.18 in Inštituti

Javno pismo predsednikom in predsednici parlamentarnih strank

Javno pismo predsednikom in predsednici parlamentarnih strank

Predsednikom in predsednici parlamentarnih strank!

Pišemo vam kot predsednici oziroma predsedniku stranke, ki je bila na volitvah izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije. Ker pravkar potekajo razgovori o sestavi koalicij in posledično sestavi Vlade RS in ker se iz objavljenih sporočil v tisku ne da razbrati stališč do področij znanosti, visokega šolstva in tehnologije-inovacij, bi vam radi na najbolj strnjen način predstavili stališča podpisanih:

1. Takoj (še v letu 2018) bi morali prenehati z uničujočim nižanjem javnih sredstev za znanost in visoko šolstvo ter dosledno upoštevati v DZ sprejeti resoluciji za obe področji. Sedanji obseg financiranja znanosti je dosegel dno in podobno velja tudi za visoko šolstvo. Ponosni smo lahko na rezultate, ki so jih slovenski raziskovalci dosegali v časih, ko je bil obseg financiranja iz javnih sredstev vsaj primerljiv s povprečjem v EU. Danes smo žal na repu EU in prehitevajo nas praktično vse članice naše evropske skupnosti. Zahtevamo, da nova Vlada RS sledi sprejetim sklepom v DZ in do leta 2020 nameni za obe področji najmanj 1% BDP javnih sredstev ter s tem povrne obseg financiranja na povprečje EU. Takoj je potrebno izvajati redne letne razpise za raziskovalne projekte in ostale redne naloge v okviru ARRS ter povečati ceno ure, ki je trenutno na sramotno nizki ravni. S sedanjo ceno ure izgubljano tudi denar na evropskih projektih. Zaradi stanja v katero sta zašla znanost in visoko šolstvo, smo priča znatnemu begu možganov najbolj perspektivnih mladih kadrov. Te posledice že čuti slovensko gospodarstvo. Ko pa se bodo temu valu pridružili uveljavljeni profesorji in raziskovalci, spirale navzdol nihče ne bo mogel ustaviti.

2. Zakonodaja na področju znanosti in visokega šolstva je popolnoma zastarela, Zakon o zavodih pa je bil sprejet pred 27 leti. Kaj to pomeni za upravljanje zavodov, ni potrebno pojasnjevati. Zato je potrebno vse zakone TAKOJ prilagoditi novim gospodarskim razmeram in vključiti obe sferi v končno pripravo zakonov. Predlogi zakonov morajo vsebovati rešitve, ki so že bile usklajene v obstoječem predlogu Zakona o raziskovalni dejavnosti.

3. Nujna je izločitev visokega šolstva in znanosti iz sedanjega MIZŠ in združitev v enem ministrstvu, ki vključuje tudi tehnološki razvoj. V novem Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo mora delovati Tehnološko inovacijska agencija. Ta bi upravljala z državnim Tehnološkim skladom, ki se polni z delom sedanjih davčnih olajšav. Na ta način bi omogočili uvedbo novih programov in instrumentov za povezovanje znanosti in gospodarstva in reševanje marsikaterih razvojnih dilem v gospodarstvu.
Pisma namenoma nismo obremenjevali s podatki in dokazi za zapisano. Seveda pa smo pripravljeni predstaviti obširnejše razlage in popolne podatke o obupnem stanju v eni od najbolj pomembnih družbenih dejavnosti za gospodarski in vsesplošen razvoj Slovenije. Le-tako bomo ohranili našo neodvisnost ter enakopravnost v EU skupnosti.

Podpisniki:
Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo prof.dr. Tamara Lah Turnšek
Predsednica Sveta za visoko šolstvo prof.dr. Lučka Lorber
Direktor Instituta Jožef Stefan prof.dr. Jadran Lenarčič
Direktor Znanstveno raziskovalnega centra SAZU prof.dr. Oto Luthar
Direktor Kemijskega inštituta prof.dr. Gregor Anderluh
Direktor Nacionalnega inštituta za biologijo izr.prof.dr. Matjaž Kuntner
Direktor Pedagoškega inštituta prof.dr. Igor Ž. Žagar
Direktorica Inštituta za hidravlične raziskave
– Hidroinštitut dr. Tanja Prešeren
Direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja dr. Boris Majcen
Direktor Akademske in raziskovalne mreže ARNES mag. Marko Bonač
Direktor Instituta informacijskih znanosti dr. Aleš Bošnjak
Direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije dr. Matjaž Godec
Direktor Urbanističnega inštituta RS dr. Igor Bizjak
Direktor Geološkega zavoda Slovenije dr. Miloš Bavec
Direktor Kmetijskega inštituta Slovenije izr.prof.dr. Andrej Simončič
Direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Martina Zupančič
Direktor Inštituta za novejšo zgodovino doc.dr. Damijan Guštin
Direktor Gozdarskega inštituta Slovenije doc.dr. Primož Simončič
Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper prof.dr. Rado Pišot
Direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča dr. Alenka Rožaj Brvar
Direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije izr.prof.dr. Andraž Legat
Direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja in
Predsednica KOsRIS prof.dr. Sonja Novak Lukanovič
Rektor Univerze v Ljubljani prof.dr. Igor Papič
Rektor Univerze v Mariboru prof.dr. Zdravko Kačič
Rektor Univerze na Primorskem prof.dr. Dragan Marušič
Rektor Univerze Nova Gorica in
Predsednik Rektorske konference RS prof.dr. Danilo Zavrtanik
Predsednik Mednarodne podiplomske šole
Jožefa Stefana akademik prof.dr. Vito Turk
Predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO prof.dr. Stane Pejovnik
Predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Mark Pleško
Predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti akademik prof.dr. Tadej Bajd
Soglasja za vse podpise so arhivirana

 

Foto: marchforscience.si

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *