Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.11.19 in Svet

Kakšna je vrednost fizike ?

Kakšna je vrednost fizike ?

Evropsko fizikalno društvo (EPS) je naročilo raziskavo, ki na prvi pogled za marsikoga kaže presenetljive ugotovitve. Gre za  zvezo združenj fizikov v 42 evropskih državah s sedežem v Mulhousu v Franciji, ki je bilo  ustanovljeno  leta 1968 za promocijo fizikov in njihovih področij po vsej Evropi. Raziskavo pa je opravil Center za ekonomijo in poslovne raziskave (CEBR) iz Londona.

Raziskava ugotavlja, da industrija, ki svoj razvoj naslanja na strokovno znanje iz fizike, bolj prispeva h gospodarstvu Evropske unije kot finančne storitve (5,3%) ali pa trgovina na drobno (4,5%) gradbeništvo (5,3%. Znanje fizike v EU neto prispeva h gospodarstvu najmanj 1,45 bilijona evrov na leto ali 12%. Študija je bila opravljena v kontekstu razprav EU, koliko denarja je potrebno nameniti naslednjemu raziskovalnemu programu  Horizon Europe, ki predvideva milijardne naložbe v znanstvene raziskave in tehnološki razvoj.   Evropska komisija namerava porabiti 94,1 milijarde  za Obzorje Evropa, Evropski parlament pa zahteva vsoto 120 milijard evrov.  Komisija v svojem predlogu Horizon Europe ni načrtovala porabe za znanstveni sektor – predlagala pa je, da bi 52 odstotkov proračuna namenili pomembnim političnim izzivom, kot so podnebne spremembe, kvantno računanje in konkurenčnost proizvodnje, kar bi pritegnilo vsaj do neke mere  področje raziskav iz fizike. V takih razmerah bi  morali odločevalci in oblikovalci politike bolje poznati vpliv znanosti. Pomembne raziskave imajo po pravilu dolgoročen vpliv, primerov iz minulih časov je veliko.

Poročilo navaja, da gre kar dve tretjini prihodkov, ki so ustvarjeni v industriji temelječi na osnovi spoznanj iz fizike, najti  v štirih državah: Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji in Italiji. Največji delež prihodkov je bil ustvarjen v Nemčiji, 29%, kjer industrija temelječa na osnovi spoznanj fizike predstavlja več kot 53,4% izvoza, v Veliki Britaniji 14,2%, v Franciji 12,9% in v Italiji 10,4%.

Ne gre tudi spregledati, da je v panogah, ki temeljijo na uporabi fizikalnih spoznanj bilo do leta 2016 zaposlenih 17,8 milijona ljudi. V povprečju je vsak zaposleni v gospodarstvu na leto proizvedel 90.800 evrov letno, kar kaže na večjo produktivnost zaposlenih v takih panogah, v drugih panogah je povprečje 60.600 evrov na delavca letno. “Možgani fizikov so oblikovani tako, da imajo izjemne sposobnosti reševanja problemov…” je bilo slišati v razpravi v Evropskem parlamentu, ko je potekala razprava o Horizon Europe.

Več lahko prebere na sedeči povezavi: https://sciencebusiness.net/physics-worth-more-eu-economy-retail-and-financial-services-says-study

Foto: Science business

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *