Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6.04.23 in Inštituti

Komunikatorica znanosti leta 2022  prof. dr. Saša Novak Krmpotič

Komunikatorica znanosti leta 2022 prof. dr. Saša Novak Krmpotič

Prof. dr. Saša Novak-Krmpotič, raziskovalka na Institutu ”Jožef Stefan” in sodelavka Mednarodne podiplomske šole ter pobudnica in nosilka dolgoletnega projekta Znanost na cesti, je na osnovi sklepa komisije, ki deluje pri Slovenski znanstveni fundaciji (SZF),  pod vodstvom doc. dr. Matica Lozinška deseta prejemnica izjemne časti vpeljane leta 2013.

Nominacijo je v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravil akademik prof. dr. Igor Emri.

Lavreatka je v slovenskem prostoru prepoznavna po pobudi in neposrednem ”poganjanju” projekta Znanost na cesti (ZnC), ki je postal že dolgoročen, saj njegovi začetki sežejo v leto 2013, torej v istem letu kot je bil vpeljan na Slovenskem častni letni naziv Komunikator-ica znanosti. S projektom želijo izvajalci prispevati k izboljšanju javnega razumevanja znanosti na Slovenskem s pomočjo predstavljanja znanstvenega dogajanja. Pri tem ob poklicnih slovenskih raziskovalcih sodelujejo tudi novinarji, kar vodi k zanimivemu in širšemu krogu ljudi razumljivemu predstavljanju znanstvenih odkritij in spoznanj.

V prvem desetletju projekta ZnC je bilo realiziranih okoli 200 dogodkov. Kasneje so se uveljavile tudi poljudnoznanstvene predstavitve pod skupnim imenom Skodelica znanosti, okrogle mize in občasni natečaji na temo znanosti ter blog, ki ga oblikujejo slovenski raziskovalci glede svojega raziskovalnega dela.

Profesorica je tudi sama avtorica več deset poljudnoznanstvenih člankov, ki jih je objavila v slovenskih in tujih medijih .

Komisija za določitev nosilca/nosilke častnega naziva je pod vodstvom doc. dr. Matica Lozinška najprej določila tri finaliste med šestimi nominiranci in sicer poleg prof. dr. Saše Novak-Krmpotič še matematika prof. dr. Andreja Baura s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter biologa prof. dr. Lovrenca Lipeja, Nacionalni inštitut za biologijo (Morska biološka postaja Piran), nato pa v okviru druge faze procesa določitve z veliko večino sprejela sklep o častni nosilki naziva.

 

Foto: osebni arhiv

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *