Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 12.12.18 in Svet

Manifest za demokratizacijo Evrope

Manifest za demokratizacijo Evrope

Thomas Piketty,  profesor na Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), izredni profesor na pariški ekonomski šoli ter profesor na Mednarodnem institutu za neenakosti, ki je del Londonske ekonomske šole (LSE) in  Antoine Vauchez je profesor CNRS na Universite Paris 1-Sorbonne,  sta s skupino evropskih intelektualcev objavila Manifest za demokratizacijo Evrope in pozvala državljane Evrope k podpisu. Predlagajo čim bolj konkretno razpravo o načinu demokratizacije evropskih institucij in politik, da bi učinkoviteje  reševale razmere v zvezi z okoljem in migracijami.

Evropsko upravljanje je po finančni krizi postalo nepregledno, ideološko pristransko glede ekonomskih politik in osredotočeno samo na finančne in proračunske cilje. Izognilo pa se je izzivom, ki jih prinaša naraščajoča neenakost, pospeševanje globalnega segrevanja, migracije, umanjkanje naložb javnega sektorja, predvsem na področju raziskav in univerzitetnega izobraževanja, razbohotile pa so se davčne goljufije, utaje davkov itd.

Zato se avtorji in podpisniki Manifesta obračajo na tiste države, ki želijo sedanjo politično in socialno krizo preusmeriti s  proračunom  dolgoročnih naložb v javna sredstva za boj proti socialni neenakosti in za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti preživetja političnega modela socialnega, poštenega in trajnostnega razvoja v Evropi. Evropa se bo ponovno povezala z državljani, če bo dokazala, da ima sposobnost ustvarjanja evropske solidarnosti, saj upravičenci procesa globalizacije pomembno prispevajo k financiranju javnih dobrin, ki so nujne za Evropo.

Obstoječe politike so v sedanjem institucionalnem sistemu praktično nemogoče, saj pravica veta vsake države lahko prepreči skupno fiskalno politiko. Zato je pogodba za demokratizacijo Evrope (T-Dem) nekakšna osnova za demokratični okvir, kjer bi bile nove gospodarske politike, predvsem proračun, popolnoma legitimne.

Z ustanovitvijo Evropske skupščine, katere pristojnost bi bila tudi glasovanje o proračunu, bi lahko države omogočile obdavčitev najuspešnejših dejavnikov, s čemer  bi lahko financirali skupni proračun. Evropski parlament pa bi lahko vzdrževal ravnotežje med prevelikim  vplivom  evropskega gospodarskega upravljanjana in  nacionalnimi  socialnimi dogovori.

Manifest za demokratizacijo Evrope navaja : Mi, evropski državljani iz različnih okolij in držav, se zavzemamo za preoblikovanje evropskih institucij in politik. Manifest vsebuje konkretne predloge, predvsem načrt za pogodbo o demokratizaciji in proračunski načrt, ki ga je mogoče sprejeti in uporabiti v državah, ki to želijo…Na spletnem naslovu www.tdem.eu se lahko podpišejo vsi, ki  z manifestom soglašajo ….Ukrepati moramo hitro. Vsak naj prevzame svoje odgovornosti in sodeluje v nadrobni in konstruktivni rzpravi o prihodnosti Evrope.

Pri pisanju Manifesta so sodelovali:

Manon Bouju, ekonomist

Lucas Chancel, podpredsednik svetovnega laboratorija za kakovost, pariška šola za ekonomijo

Anne-Laure Delatte, ekonomistka, znanstveni sodelavec CNRS

Stephanie Hennette-Vauchez, pravnica, profesorica na univerzi Paris Nanterre

Thomas Piketty, ekonomist, profesor na šoli za ekonomijo v Parizu in Ecole des hautes études en sciences sociales

Guillaume Sacriste,  predavatelj in raziskovalec na univerzi Paris 1-Sorbonne

Antoine Vauchez, politik, profesor CNRS, Université Paris 1-Sorbonne

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *