Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 16.03.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

„Matične celice – za zdravo staranje“

„Matične celice – za zdravo staranje“

„Znanja o matičnih celicah, o možnostih in načinih zdravljenja, je v Sloveniji veliko, potrebno je področje le sistemsko urediti, mu dati tudi ustrezno finančno podporo in urediti regulativo.„ V teh poudarkih je izzvenela javna razprava omizja z naslovom „Matične celice – za zdravo straranje“ v organizaciji Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). Strokovnjaki, ugledni raziskovalci in kliniki, prof. dr. Gregor Majdič s Fakultete za veterino in vodja Animacela, doc. dr. Miomir Kneževič, vodja podjetja Educell, prof. dr. Pavle Košorok, vodja zasebnega centra IATROS, prof. dr. Janez Jazbec specialist otroške hematologije in onkologije, doc. dr. Matjaž Sever, internist in hematolog, izr. prof. dr. Saša Novak, znanstvena svetnica na Oddelek za nanostrukturne materiale na Inštitutu Jožef Stefan in gostiteljica omizja prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica NIB, so soglašali, da imajo raziskave matičnih celic velik potencial prihodnjega razvoja in načinov zdravljenja. Zaradi svoje uporabnosti je celična terapija prepoznana kot pomemben del ene od verig vrednosti v okviru predlaganega razvojnega projekta Translacijske medicine v okviru Strategije Pametne Specializacije kot del je strateškega razvojno inovacijskega partnerstva (SRIPs) na področju zdravja.

Medicina se je že pred več kot desetletjem usmerila k celičnemu zdravljenju in potencialni uporabi, ki jo imajo matične celice. Te zaradi svoje sposobnosti lahko obnavljajo tkiva in organe v človeškem telesu in so tako naraven način zdravljenja.

Zdravljenje z matičnimi celicami poteka sistemsko ali lokalno z vstavitvijo matičnih celic na obolelo mesto, kjer po diferenciaciji nadomestijo poškodovane celice ali/in izločajo vrsto snovi (citokinov), ki predvsem vplivajo na imunski sistem. Tak način lahko zdravi vedno več zelo različnih vrst bolezni in se je izkazal kot zelo uspešen. Njihova vedno bolj razširjena uporaba, predvsem v razvitem svetu ter odlični rezultati zdravljenja, navdušujejo zdravnike za pogostejšo uporabo. Po terapijah z matičnimi celicami posegajo predvsem hematologi, onkologi, ortopedi in nevrologi. Slovenija se po intenzivnosti njihove uporabe umešča zelo visoko, za razvitimi deželami pa izrazito zaostaja glede raziskav in novih tehnologij, ki zahtevajo sodobno infrastrukturo.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *