Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.11.19 in Inštituti, Univerze

Mednarodna konferenca COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje oceanov“

Mednarodna konferenca COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje oceanov“

Na Morski biološki postaji (MBP) Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) bo od 25. do 27. novembra 2019 potekala četrta mednarodna konferenca  COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje  oceanov – izzivi, možnosti in vloga znanosti“ (CA15217).  Udeleženci iz kar  29 držav z različnih  področij znanosti in tudi politike, bodo  razpravljali o trajnostni prihodnosti oceanov in morij. Koordinator COST projekta je Leibniz Center za tropske morske raziskave iz Bremna, prisotna pa bo tudi  predsedujoča COST projekta OceanGov prof. dr. Anna-Katharina HornidgeProf. dr. Patricija Mozetič (vodja MBP-NIB) in prof. dr. Alenka Malej (MBP-NIB) pa bosta predstavili Morsko biološko postajo,   osrednji predavatelj  dr. Marko Prem, namestnik direktorja PAP/RAC centra Agencije Združenih narodov za okolje bo predaval o „Izzivih upravljanja v Sredozemlju in prispevku protokola ICZM“. Dr. Nina Bednaršek pa bo  predstavila nova spoznanja o vplivih in posledicah zakisevanja obalnih morij ter potrebnih sprememb politik in upravljanja.

Konference se bo udeležil tudi predsednik Evromediteranske univerze EMUNI prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, gostujoča predavateljica prof. dr. Alice Vadrot (Univerza na Dunaju), ki jo bo predstavila prof. dr. Valentina Turk,  pa bo spregovorila o “Pogajanjih za ohranjanje in trajnostno rabo morske biotske raznovrstnosti v odprtem morju“. Na okrogli  mizi bo govor o vprašanju “Dekolonizacije upravljanja oceanov”, ki jo bo vodil dr. Kimberley Peters.  Delavnico o mentorstvu za raziskovalce na začetku kariere bo moderiral dr. Wenting Chen, delo v delavnicah pa bo priprava  publikacije v okviru petih tem OceanGov evropske mreže: interakcije med kopnim in morjem; prostorsko upravljanje; upravljanje virov morskega dna; ocean, podnebne spremembe in zakisanje ter upravljanje ribištva.

Evropska unija že nekaj let vse bolj prepoznava pomen trajnostnega upravljanja oceanov. Hkrati postaja vedno bolj jasna velika konceptualna razdrobljenost in pomanjkljive povezave med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in globalnimi pristopi. Cilj štiriletnega COST projekta, ki združuje znanstvenike, oblikovalce politik in predstavnike civilne družbe iz držav članic COST in pridruženih članic, je reševanje problematike obstoječe zakonodaje in predpisov na transdisciplinarni način in usmerjanje obstoječe strategije na področju raziskav in politike. Integrativni pristop, ki združuje naravoslovne, družboslovne in humanistične vede ter mednarodno znanje, je ključna značilnost COST projektov, ki jih financira Evropska unija.

 

Foto: NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *