Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.06.18 in Inštituti

Moč feromonov: “seksi rastline” v boju proti škodljivcem

Moč feromonov: “seksi rastline” v boju proti škodljivcem

Nacionalni inštitut za biologijo je vključen v konzorcij znanstvenikov Španije, Združenega kraljestva in Nemčije, ki je v sodelovanju s španskim podjetjem “Ecología y Protección Agricola” prejel več kot 1,6 milijona evrov iz evropske sheme financiranja ERACoBiotech za boj proti agresivnim škodljivcem s feromoni žuželk.

V okviru projekta bo konzorcij razvijal biotehnološko proizvodnjo feromonov, ki zagotavljajo varno in trajnostno alternativo škodljivim pesticidom, kar bo zmanjšalo obremenitev kmetijstva za okolje. Na svetovnem nivoju stroški, ki so namenjeni za varstvo rastlin strmo naraščajo in naj bi po ocenah do leta 2022 dosegli že skoraj 18 milijard dolarjev. Zaradi podnebnih sprememb se povečuje število žuželčjih škodljivcev, ki povzročijo kar do 80 % upada pridelka.

V okviru projekta SUSPHIRE znanstveniki uporabljajo pristope sintezne biologije za proizvodnjo spolnih feromonov žuželk v rastlinah in glivah. Osnova za projekt SUSPHIRE je projekt Politehnične univerze v Valenciji z naslovom “SexyPlant”, ki je bil predstavljen na tekmovanju iGEM leta 2014.  Projekt SUSPHIRE je namenjen optimizaciji tega pilotnega primera uporabe sintezne biologije za feromone metuljev, dodatno pa bodo nove raziskave v okviru projekta identificirale in potrdile ključne encime za biosintezo feromonov druge skupine žuželk, kaparjev (Coccoidea). Te biološko proizvedene feromone lahko uporabimo za nadzor žuželčjih škodljivcev, ki povzročajo škodo v kmetijstvu in vrtnarstvu.

Slovenski del projekta financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vodi pa ga doc. dr. Špela Baebler z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je razložila: »S kombinacijo pristopov sistemske, sintezne biologije in bioinformatike bomo prenesli metabolne poti za biosintezo feromonov iz žuželk v rastline in glive. Spolni feromoni se že uporabljajo v boju proti škodljivcem, vendar je za mnoge vrste proizvodnja tehnično zahtevna in draga. Bioinženiring zato predstavlja alternativo kemični proizvodnji, hkrati pa razširja nabor feromonov, ki bodo prijaznejši okolju”.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *