Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 8.07.21 in Inštituti, Video

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in MIZŠ pred začetkom gradnje  “Biotehnološkega  stičišča nacionalnega Inštituta za biologijo” (BTS-NIB)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in MIZŠ pred začetkom gradnje “Biotehnološkega stičišča nacionalnega Inštituta za biologijo” (BTS-NIB)

Gre za izjemno pomembno investicijo v znanstveno-raziskovalno infrastrukturo na področju biotehnologije in ved o življenju, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo v domačem in mednarodnem okolju ter  pomembno okrepila raziskovalno podporo slovenskemu gospodarstvu in start – up okolju.

Investicija rešuje akutne prostorske stiske ljubljanskih oddelkov NIB. Omogočala bo nadaljnji preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter prenašanje znanja v industrijsko prakso.  Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)  je zahteven in obsežen projekt, ki bo v višini višini 27,738 mio EUR financiran s stani evropskih kohezijskih sredstev (80%) ter  slovenskega proračuna (20%). Gradnja se bo začela julija 2021 in bo trajala do oktobra 2023. Novi objekt bo obsegal tri etaže (pritličje, prva etaža ter tehnična etaža), s tlorisno dimenzijo 152,80 m x 23,50 m in skupno neto kvadraturo 6.646 m2.

 

Maja Ravnikar, direktorica NIB je upravičeno izpostavila težo omenjene pridobitve:  “Živimo v stoletju, kjer biotehnologija napoveduje izjemne preboje, ki bodo pomembno vplivali na razvoj in celovito zdravje ljudi in okolja.  Že sedaj je NIB pomemben center znanja, vključen v evropske raziskovalne infrastrukture (Evropska infrastruktura za bioinformatiko ELIXIR, Evropska infrastruktura za sistemsko biologijo ISBE, Evropska infrastruktura za slikovno tehnologijo v bioloških in biomedicinskih znanostih EuroBioImaging, Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov LifeWatch). Slovenija bo s BTS -NIB to infrastukturo  še nadgradila in ji omogočila svetovni nivo, industriji pa dostop do kritičnega (konkurenčnega) znanja.”

BTS-NIB bo v neposredni bližini fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko), kar bo omogočilo še bolj tesne povezave z znanstveniki sorodnih in drugih disciplin kakor tudi souporabo infrastrukture ter opreme. V neposredni bližini načrtovane investicije sta tudi Tehnološki park Ljubljana in Slovensko inovacijsko stičišče (SIS), kar še povečuje kvaliteto tega inovativnega okolja za prenos znanj in tehnologij. »Obetamo si tudi okrepitev  sodelovanja z drugimi relevantnimi deležniki, kot so Slovensko inovacijsko stičišče, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana ter  Ljubljanski univerzitetni inkubator, saj bo pomemben del BTS – NIB namenjen prav spodbujanju podjetništva ter sodelovanja z gospodarstvom«, poudarja Maja Ravnikar.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *