Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.08.19 in Inštituti

NIB imenovan za prvi Evropski referenčni laboratorij za povzročitelje bolezni rastlin

NIB imenovan za prvi Evropski referenčni laboratorij za povzročitelje bolezni rastlin

Namen ustanovitve Evropskih referenčnih laboratorijev je delo z mikroorganizmi, ki so najpomembnejši povzročitelji bolezni rastlin, in s tem predstavljajo veliko grožnjo rastlinski pridelavi in s tem samooskrbi s kmetijskimi pridelki. Laboratoriji podpirajo raziskave in diagnostiko karantenskih in novih škodljivih organizmov rastlin ter tako prispevajo k hitrejšemu odkrivanju novih povzročiteljev bolezni rastlin, tako znotraj EU kot pri uvozu iz različnih delov sveta. Odgovorni so za razvoj učinkovite visoko tehnološke diagnostike, z namenom harmonizacije in širjenja dobre prakse, raziskav in tehničnih inovacij med vsemi uradnimi laboratoriji vseh članic EU. V primeru nenadnega pojava ali širitve novih škodljivih organizmov je tako vsak uradni laboratorij v EU upravičen do podpore EURL.

S 1. 8. 2019 se Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) v okviru EURL ukvarja z dvema trenutno najpomembnejšima boleznima, s katerima ima dolgoletne izkušnje in sicer zlato trsno rumenico in bakterijskim ožigom oljk. Za obe bolezni ni na voljo kemijskih zaščitnih sredstev, zato je v primeru okužbe edini možen ukrep uničenje okuženih rastlin, da ne pride do hitre širitve med nasadi.

V Evropi je trenutno najbolj huda bolezen lesnatih rastlin  bakterijski ožig oljk, kjer bakterija Xylella fastidiosa povzroča obsežno propadanje oljčnikov in s tem veliko gospodarsko škodo. Na okuženih rastlinah se pojavljajo ožigi in nato sušenje ter odmiranje posameznih delov rastlin. Bakterija lahko napada tudi vinsko trto in preko 300 različnih rastlinskih vrst, zato pomeni veliko grožnjo kmetijski pridelavi. V predelu Italije kjer so jo prvič našli je uničila površino nasadov oljk, ki je mnogo večja od vseh nasadov oljk, ki jih imamo v Sloveniji.

Zlata trsna rumenica je ena najnevarnejših bolezni vinske trte, ki  resno ogroža pridelavo vinske trte v večjem delu Evrope. Fitoplazma, ki povzroča zlato trsno rumenico se prenaša preko ameriškega škržatka, ki sesa rastlinske sokove. Okužene rastline z leti odmrejo. V primeru neizvajanja ukrepov so lahko škode v vinogradništvu v Sloveniji več milijonske v enem letu.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *