Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 14.05.19 in Inštituti, Univerze

Nova generacija slovenskih štipendistov svetovne federacije znanstvenikov

Nova generacija slovenskih štipendistov svetovne federacije znanstvenikov

Osem slovenskih mladih raziskovalcev bo štiušendiral Svetovni laboratorij Svetovne federacije znanstvenikov s sedežem v Ženevi. V novo generacijo 2019/2020 se je uvrstilo osem mladih slovenskih raziskovalcev. Polovica so fantje in druga polovica so dekleta.

Polovica je že prejela najvišji akademski naslov doktorja ali doktorice znanosti, preostala polovica pa si bo to prizadevala doseči v času štipendiranja. Štipendije Svetovnega laboratorija so namreč namenjene tako izboljšanju pogojev za znanstveno delovanje mladih doktorjev znanosti, kakor pospeševanju zaključevanja doktorskega dela. Do njih so upravičeni prosilci, ki znanstveno delujejo na univerzah in (ali) raziskovalnih inštitutih. V novi generaciji jih bo največ delovalo, t.j. raziskovalo na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani; preostali pa na raziskovalnih inštitutih (Kemijski inštitut, Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU). Njihovi mentorji so odlični slovenski raziskovalci, ki poznajo poslanstvo Slovenske znanstvene fundacije (SZF), med njimi so prejemniki priznanj SZF; nekateri pa so bili celo štipendisti Svetovnega laboratorija.

S štipendijami Svetovnega laboratorija tako Svetovna federacija znanstvenikov, kakor tudi SZF promovirata ter pospešujeta med mladimi slovenskimi raziskovalci delovanje, ki dosledno upošteva okoljsko komponento in s tem odzivanje na izzive planeta Zemlje v sedanjem času. V okviru generacije štipendistov  2019/2020 bodo njihove raziskave zajele 7 različnih področij, kjer je potrebno pospešeno ukrepanje raziskovalcev.

Foto: SZF

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *