Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 14.12.21 in Featured, Inštituti, Video

Okoljski manifest, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)

Okoljski manifest, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je ob koncu simpozija s sloganom “V vrtincu spremeb” (povezanost vode, življenja in podnebja), spoznanja zaobjel v Okoljskem manifestu, v katerem so ključni predlogi in rešitve predstavljene v treh tematskih razpravah: o biodiverziteti, o vodi in energetskem prehodu. Simpozij, h kateremu so k dialogu povabili tudi gibanje Mladi za podnebno pravičnost, je gostil kar 44 znanstvenikov in znanstvenic. Umeščal se je tudi v čas začetka konference pogodbenic o podnebnih spremebah COP26, vsebinski fokus pa je bil naravnan na vodne ekosisteme.

NIB je želel s simpozijem ozavestiti in prispevati k povezovanju in sodelovanju v interdisciplinarnem dialogu med znanostjo, odločevalci in mladimi, na katere bo padlo največje breme spopadanja s težavami planeta v prihodnosti. Rešitev problemov bo tudi v prestrukturiranju gospodarstva, odgovornosti in odpornosti vseh delov družbe saj je še premalo zavedanja, da so posledice podnebnih spremeb izjemno kompleksne.

“S simpozijem povezujemo družbeno angažiranost znanosti in strokovnost civilne družbe. Preplet med znanostjo in družbo oziroma dejanji in voljo, mladi vidimo kot preplet, ki ga kot družba za reševanje sodobnih kompleksnih problemov nujno potrebujemo,” so ob sklepu razprav zapisali mladi iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Pobudnica  simpozija, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, NIB pa je ob tem poudarila: “Znanstveniki čutimo dolžnost, da predlagamo rešitve.”

Raziskovalci, znanstveniki, analitiki:  prof. dr. Tamara Lah Turnšek, prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Lovrenc Lipej, as. dr. Al Vrezec in dr. Miha Mikelj, pojasnjujejo pereča vprašanja in iščejo odgovore, kaj lahko storimo za ozaveščanje resnosti razmer.

Knjiga z izvlečki predavanj in okroglih miz o možnih rešitvah izumiranja vrst, posegih v vode in razogljičenju energetskega sektorja v Sloveniji,  je na voljo kot brezplačna elektronska knjiga na spletni strani NIB.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *