Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 10.12.18 in Inštituti

Podeljeni Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo

Podeljeni Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo

Na Kemijskem inštitutu so podelili Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo,  10 mladih raziskovalcev pa je prejelo priznanje za opravljeno podiplomsko usposabljanje na inštitutu.

Komisija za Preglove nagrade 2018 se je med prijavljenimi odločila za dve Preglovi nagradi in sicer za dr. Andraža Kranjca, raziskovalca  na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo  na Kemijskem inštitutu in za dr. Andreja Emanuela Cotmana, raziskovalca na Katedri za organsko kemijo na Fakuteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 

Dr. Andraž Krajnc je prejel Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo: »ŠTUDIJ NANOPOROZNIH MATERIALOV ZA SHRANJEVANJE TOPLOTE Z JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO V TRDNEM«, ki ga je zagovarjal na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Raziskoval je na področju razvoja poroznih materialov kot so aluminofosfati in kovinsko-organski porozni materiali za shranjevanje in črpanje toplote/energije. Pokazal je globoko razumevanje strukturnih lastnosti materialov in razvil nov pristop za karakterizacijo kovinsko-organskih materialov z jedrsko magnetno resonanco v trdnem. Pri izbiri je prevladalo število objav iz doktorskega dela v revijah z visokim faktorjem vpliva, kjer je bil prejemnik nagrade prvi avtor (Angewandte, 2015, IF = 11.7 in Advanced Energy Materials, 2017, IF=21.8), udeležba pri objavah v revijah z visokim faktorjem vpliva komaj leto po doktoratu v sodelovanju s tujimi skupinami zaradi odmevnosti doktorskega dela (Nature Communication, 2018, IF=12.4; Science Advances, 2018, IF=11.5; Chemistry of Materials, 2018, IF=9.9) in odlična predstavitev lastnega dela.

Andraž Krajnc

Dr. Andrej Emanuel Cotman je prejemnik Preglove nagrade  za izjemno doktorsko delo »ASIMETRIČNE REDUKCIJE KETONOV, KATALIZIRANE S KOVINSKIMI KOMPLEKSI«, ki ga je zagovarjal na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Raziskoval je na področju homogene katalize za pripravo enantiomerno čistih sekundarnih alkoholov z več zaporednimi stereogenimi ogljikovimi atomi. Takšne napredne molekule služijo kot gradniki za kompleksnejše organske molekule, zanimive predvsem za farmacevtsko industrijo. Pokazal je globoko razumevanje organske sinteze. Izbiri je botrovalo število objav in odmevnost objav iz doktorskega dela v revijah z visokim faktorjem vpliva, kjer je bil prejemnik nagrade prvi avtor (Angewandte, 2016, IF = 11.9 in Organic letters, 2018, IF=6.5) ter odlična predstavitev lastnega dela. Sinteza 2,3-disubstituiranih-1-indanolov je bila kot pomemben dosežek na področju asimetrične sinteze izpostavljena v reviji Synfacts, ki mesečno predstavlja izbrane rezultate raziskav sintezne organske kemije in podaja oceno ter povzetek, obogaten s komentarji strokovnjakov na področju. Sintezo γ-hidroksi-α-CF3-karbinolov je uredniški odbor celo izbral za »Synfacts meseca«, prav tako je bil povzetek objavljen v ChemInform.

Andrej Emanuel Cotman

Priznanja za podiplomsko usposabljanje pa so prejeli mladi raziskovalci: Ana Bjelić, Jasna Brčić, Emanuel Cotman, Marta Debeljak, Sara Drvarič Talian, Eva Kranjc, Tea Lenarčič, Petra Muri, Aleksandar Popadić in Tanja Zidarič.

 

Foto: KI

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *