Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.02.23 in Inštituti

Pogled znanosti na trajnost živilskih sistemov

Pogled znanosti na trajnost živilskih sistemov

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)  obeležuje 25 let uradne diagnostike rastlin, ki jo izvajajo laboratoriji Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).  28. februarja 2023 ob 14. uri pripravlja v Dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije posvet na temo “Pogled  znanosti  na trajnost živilskih sistemov kot temelj prehranske varnosti in okoljske vzdržnosti.”Ob vstopu Slovenije v EU je morala namreč Slovenija zagotoviti nadzor in redno izvajanje monitoringa, ki sta ga s podpisom pogodbe takrat vzpostavila Nacionalni inštitut za biologijo in Fitosanitarna inšpekcija. Raziskovalci NIB so vključeni v mnoge mednarodne skupine in so skozi leta razvili vrhunsko ekspertizo na področju biologije mikroogranizmov, poleg tega so z najmodernejšimi pristopi sistemske biologije inovativna podpora žlahtniteljem. S svojim znanjem pomembno prispevajo k rešitvam na področju prehranske varnosti, ki jo v zadnjih letih zaznamujejo klimatske spremembe, zahtevne družbeno varnostne razmere in ekonomski odnosi v svetu.

Program:

prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB mag. Janez Rebec, predsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjana Buzeti, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zagotovitev stabilnosti in trajnosti prehranskih verig mora temeljiti na znanju in vključevanju deležnikov: dr. Darja Stanič, strokovna svetnica in namestnice vodje Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB Okrogla miza z gosti:  izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; mag. Janez Rebec, predsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS in direktor podjetja Delamaris in Pivka Perutninarstvo; izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; dr. Peter Dolničar, Kmetijski inštitut Slovenije; doc. dr. Špela Baebler, višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo; dr. Tanja Dreo, znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Foto: gzs.si

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *