Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.01.18 in Univerze

Pogovor o Adornovem Uvodu v sociologijo

Pogovor o Adornovem Uvodu v sociologijo

Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je obenem rezime avtorjevih socioloških študij in uvod v »kritično teorijo družbe«, ki označuje temelje sodobne sociologije, filozofije in humanistike nasploh ter interdisciplinarnosti. Sedemnajst predavanj obravnava zgodovino sociologije (od Saint-Simona, Comta, Durkheima, Webra, Marxa do Freuda) v luči avtorjeve kritike pozitivistične sociologije, izprašuje vlogo sociologije, njeno razmerje z drugimi vedami, vprašanje metode, probleme kvantitativnih analiz, fetišizacijo znanosti, ločitev sociologije od filozofije itn. Gre za prevod temeljnega dela svetovne humanistike, s katerim zapolnjujejo vrzel v slovenski humanistični prevodni literaturi.

O knjigi se bosta 11. januarja ob 17. uri na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pogovarjala prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth in prevajalec Alfred Leskovec.

 

Foto: Založba Sophia

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *