Pages Menu
Categories Menu

Posted on 17.10.23 in Inštituti, Svet

Post-pandemična družba tveganja in anomični sindrom

Post-pandemična družba tveganja in anomični sindrom

Inštitut IRSA pripravlja v sredo, 19. oktobra ob 16.00 v prostorih Slovenske matice razpravo, Post-pandemična družba tveganja in anomični sindrom. Gre za povzetke glavnih izsledkov iz zbornika Analiza učinkovitosti obvladovanja epidemije v Sloveniji – mednarodni in interdisciplinarni vidiki (IRSA, 2023) in jih postaviti v širši družbeni in aktualni kontekst. V ospredju bodo vprašanja ali in kako so se v obdobju epidemije/pandemije izoblikovali novi družbeni odnosi, ali so se vzpostavili (ali okrepili) družbeni konflikti in ideološka polarizacija. Ali se je spremenil pogled na vlogo ekspertov in znanosti v družbi? Izpostavljen bo tudi  anomični sindrom in njegov vpliv na osebnostno strukturo, kot tudi na odločanje na makro nivoju.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *