Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.04.18 in Featured, Galerije, Univerze, Video

“Prekarnost in družbena  negotovost,” omizje na EF UL

“Prekarnost in družbena negotovost,” omizje na EF UL

“Čas je za spremembe… In prekarnost je merilo sprememb…prekarnost je nekakšna sfinga naše prihodnosti, ”   je zgolj nekaj misli, ki jih je na začetku omizja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL) izrekel prof. dr. Bogomir Kovač. Povod za omizje je bila izzivalna tema o aktualizaciji prekarnosti, izhodišča pa je ponudil obsežen zbornik z naslovom Prekarnost in družbena odgovornost.” Razpravljalci, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Lidija Jerkič predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, prof. dr.Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta UL, prof. dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta UL in prof. dr. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede UL, so pojasnjevali odnos države, politike do prekariata, slišali smo, kako se z njim spopadajo v sindikatih, kaj pomeni naraščanje prekariata v gospodarstvu in kakšne utegnejo biti dolgoročne posledice. Ker pri vprašanjih prekarnosti ne gre zgolj za politični in gospodarski vidik pojava, pač pa je še kako pomembena analiza stroke, so predstavniki akademije nadrobneje orisali vzroke za nastanek in spregovorili o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah, ki utegnejo biti neljube za družbeni razvoj. Tudi voditelj omizja, Črt Poglajen, ki je tudi urednik omenjenega zbornika ter urednik prve spletne strani prekarnega dela, si prizadeva spodbujati širok javni dialog o temi. S tem naj bi postala prekarnost bolje razumljena, hkrati pa naj bi se angažiralo intelektualno proučevanje odnosa med delom in kapitalom.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *