Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.12.18 in Svet

Prešernove nagrade študentom

Prešernove nagrade študentom

V okviru Tedna Univerze v Ljubljani je rektor  prof. dr. Igor Papič je podelil tudi Prešernove nagrade študentom. To je že 69. generacija študentk in študentov, katerih dela odlikujejo predvsem samostojnost, izvirnost in znanstvena odličnost.

»Prihodnje leto bo v znamenju praznovanja 100-letnice naše univerze. Praznovali pa ne bomo samo tega jubileja, temveč tudi 70-letnico podeljevanja univerzitetnih Prešernovih nagrad. Pobudo zanje je dala Univerza sama in tedanje ministrstvo za izobraževanje jo je podprlo,« je zbrane nagrajence nagovoril rektor  prof. dr. Igor Papič. Čeprav so se pravila skozi leta spreminjala, so bila lahko vedno nagrajena le dela, ki so se odlikovala po  samostojnosti, izvirnosti in znanstveni odličnosti.

Da naj jim raziskovalni duh ne pojenja, je nagrajencem zaželela tudi letošnja slavnostna govornica, zdravnica, genetičarka, zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko UKC Ljubljana, ki se raziskovalno ukvarja z redkimi boleznimi, doc. dr. Luca Lovrečić: »Ne zadovoljite se s ponujenimi odgovori, temveč z zanosom in po potrebi tudi s kritičnim pogledom stopite preko meja poznanega. Prevzemite aktivno vlogo na svoji karierni poti in kreirajte svojo prihodnost. Na ovire glejte kot na izzive in priložnost za napredek. Ostanite radovedni, verjemite vase in bodite ambiciozni, vendar ne pozabite poslušati, sprejeti in spoštovati tudi drugače misleče. Le raznolikost vodi v napredek in razvoj.«

Nagrajenci študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani (UL) za leto 2018  

Maša Žmitek Prošić, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL za delo Megafavna kenozoika

Blaž Lupše, Biotehniška fakulteta UL za delo Identification of signaling pathways controlling survival of pancreatic beta-cells in diabetes

Anja Pavlin, Biotehniška fakulteta ULza delo Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis

Manca Petek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL za delo Analiza erozivnosti padavin v Sloveniji

Peter Rot, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL za delo Metode globokega učenja za biometrično razpoznavanje na podlagi očesa

Matej Senegačnik, Fakulteta za strojništvo UL za delo Lasersko preoblikovanje kovinskih površin na mikrometrski in podmikrometrski skali

Simon Koblar, Filozofska fakulteta UL za delo Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji

Anamarija Bukovec, Pedagoška fakulteta UL za delo Stara hiša, pod mentorstvom

Karmen Javornik, Pedagoška fakulteta UL za delo Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Leja Markelj, Pedagoška fakulteta UL za delo Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji

Svit Komel, Pravna fakulteta UL za delo Kodificiranje prava v sistem. Code civil (1804) na prelomu med ars in scientia

Tomaž Trobec, Veterinarska fakulteta UL za delo Vpliv rutenijeve spojine C1a na funkcijo perifernega živčno-mišičnega sistema

 

Foto: Studio Nora

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *