Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 14.09.20 in Inštituti

Preverjanje skladnosti medicinskih obraznih in osebnih mask sedaj možno tudi v Sloveniji

Preverjanje skladnosti medicinskih obraznih in osebnih mask sedaj možno tudi v Sloveniji

Metoda za preskus učinkovitosti filtracije mask je rezultat združenega znanja in intenzivnega povezovanja Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in podjetja Lotrič Meroslovje. Metodologija je inovativna, mednarodno preverjena in zanesljiva, hkrati pa omogoča vsem slovenskim uvoznikom in proizvajalcem, da namesto v tujini hitro in v bistveno krajšem času maske in ostale materiale preskusijo in s tem potrdijo skladnost v Sloveniji.

Tako je od sedaj naprej tudi v Sloveniji mogoče preveriti kakovost mask, s preskusi prepustnosti na dihanje, učinkovitosti filtracije na bakterije in biokompatibilnost mask in materialov tujih proizvajalcev in domačih podjetij, za kar je zaradi epidemije COVID-19 postala velika potreba. “Odzvali smo se pobudi slovenskih podjetij in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo”, je povedala prof. dr. Maja Ravnikar, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na NIB in nadaljevala: » v izjemno intenzivnem projektu in sodelovanju s podjetjem Lotrič Meroslovje smo razvili aparaturo in vzpostavili postopek za preskušanje učinkovitosti bakteriološke filtracije (BFE) obraznih zaščitnih mask, ki je osnova za preskušanje kirurških in drugih obraznih mask po standardu EN 14683:2019. Da je vzpostavljena metodologija vrhunska, smo dokazali s sodelovanjem v mednarodni medlaboratorijski primerjavi s še petimi laboratoriji, kjer smo dosegli odlične rezultate saj so le-ti ustrezali vsem parametrom preskušanja.«

»Menim, da je ta projekt vrhunsko in učinkovito združil mikrobiološko znanje in mednarodno uveljavljenost laboratorijev NIB ter naše tehnično znanje na področju merjena in preskušanja«, je povedal  direktor podjetja Lotrič meroslovje  Marko Lotrič, » saj nas izkušnje prvega vala učijo, da je prav, da smo v Sloveniji bolj samozadostni kar se virov zaščitnih materialov tiče, ampak vseeno morajo biti ti materiali mikrobiološko varni, biokompatibilni, certificirani in ustrezni iz vseh pravnih in medicinskih vidikov. To je sedaj možno,«  je zaključil Marko Lotrič.

To je že druga postavljena metodologija za preskušanje mask, saj je NIB, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka v času epidemije COVID-19 uvedel tudi preskušanje biokompatibilnosti materialov za zaščitne maske in zaščitnih mask na celičnih kulturah, ki se prav tako izvaja v skladu s standardom za biološko oceno medicinskih pripomočkov ISO-10993-1, je povedala doc. dr. Bojana Žegura iz Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka.

Dr. Polona Kogovšek poudari, da je v razvoju tudi metodologija, ki bo merila prehod virusov preko maske, kar sicer še ni vključeno v standard, vendar je v danih okoliščinah edino res relevantno. Do sedaj je bilo na NIB preskušenih že preko 25 materialov in mask za domača in tuja podjetja.

Poleg obraznih mask, so v času epidemije razvili in v sodelovanju s podjetji preskušali tudi učinkovitost sredstev, npr. na osnovi vodikovega peroksida, in pripomočkov za dezinfekcijo rok in različnih površin. Preverjajo tudi učinkovitost inaktivacije modelnih virusov z različnimi UV lučkami, ki se lahko uporabljajo za razkuževanje predmetov ali površin, kot npr. naslonjala za roke na stolih in mobiteli.

NIB bo svoje sodelovanje z gospodarstvom na področju zaščitnih sredstev predstavil na on-line dogodku, ki bo potekal 30.9.2020, med 12 in 14h, in ga organizira skupaj z Gospodarsko zbornico in kjer bodo ob priložnosti 60-obletnice predstavili najboljše primere in primere dobre prakse povezovanja raziskovalnega in podjetniškega znanja.

 

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *