Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.10.17 in Inštituti

Prihaja Pravni terminološki slovar

Prihaja Pravni terminološki slovar

Slovar, ki bo izšel marca 2018, v več kot 10.000 geslih predstavlja terminologijo sodobne slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme (zlasti zakonodaje) po letu 1991. Definicije, predstavljene v terminološkem slovarju, so zelo zgoščene in dovolj informativne za strokovnjaka, ki pozna pojmovni sistem stroke, drugi uporabniki pa dobijo predvsem primerno izhodišče, da lahko po potrebi poiščejo dodatne informacije. Gre za prvi strokovni priročnik, pri katerega pripravi so bili udeleženi tako pravni strokovnjaki, zastopani z izvedenci iz vrst pravne teorije in prakse, kot tudi terminografi z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Več o slovarju najdete na spletni strani slovarja https://zalozba.zrc-sazu.si/ sl/publikacije/pravni- terminoloski-slovar-0

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *