Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 26.04.17 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Igor Papič, kandidat za novega rektorja Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Igor Papič, kandidat za novega rektorja Univerze v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani je potekala predstavitev kandidata za novega rektorja za obdobje 2017 – 2021. Kot navajajo v volilni komisiji, so prispeli trije predlogi za enega kandidata,  in sicer za prof. dr. Igorja Papiča, dekana Fakultete za elektrotehniko UL.

V svoji predstavitvi je Papič v ospredje postavil deset alinej, ki jih kot najpomembnejše vidi pri vodenju rektorata UL v prihodnje. Predvsem je poudaril, da je Univerza v Ljubljani odlična, vendar si  je pri kakovosti potrebno prizadevati za še boljšo, saj sam gospodarski in družbeni razvoj zahtevata nenehna prilagajanja in v kontekstu tega se dogajajo tudi spremembe. Težnja k boljšemu je sicer drzna, meni Papič, a uveljavljanje kreativnih praks skozi preplet tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih in umetniških strok je prednost akademskega polja. V ospredje kot ključne kreatorje kvalitete postavlja ljudi, tako zaposlene kot študente, seveda ob polnem zavedanju odgovornosti vsakega posameznika in nujnemu sodelovanju vseh. V taki klimi bodo lahko bolje postavljali v ospredje kvaliteto v nasprotju s količino. Če je v minulih obdobjih bilo veliko upravičenega negodovanja nad birokratskimi pojmovanjem dela akademije, se bo Papič zavzemal za absolutno transparentnost vseh postopkov in odpravljanje birokratske logike, ki duši delo.  Zahteva po avtonomnosti univerze je tako rekoč stalnica v dialogih univerze in politike. Uresničevanje te zahteve vidi kandidat najprej v notranji usklajenosti članic, kar daje zagotovilo enotnega nastopanja navzven. Vsekakor si bo tudi prizadeval za stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti in nadaljne podpiral razvojni sklad na univerzi. V njegovem mandatu bo UL praznovala tudi 100-letnico delovanja, kar vidi kot še dodaten razlog za povezovanje, sodelovanje in seveda praznovanje.

Celoten program kandidata prof. dr. Igorja Papiča za rektorja Univerze v Ljubljani je dostopen na spletni stani univerze ali na http://igorpapic.si/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *