Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.01.18 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani: Pri razvoju univerze postaviti kakovost pred količino

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani: Pri razvoju univerze postaviti kakovost pred količino

Poslanstvo rektorja univerze zahteva široko intelektualno razgledanost in sposobnost usklajevanja in povezovanja stališč in pogledov vseh članic univerze, kar omogoča rast k odličnosti univerze. To naravnanost je sedanji rektor prof. dr. Igor Papič že ob inavguraciji zaobjel z besedami “Ključni smo ljudje – zaposleni in študenti. Vsak je nepogrešljiv del akademske skupnosti. Cenimo konstruktivno izmenjavo mnenj.” Prof. Papič tudi v pogovoru kot sicer strokovnjak tehnične stroke z izjemnim občutkom govori o razumevanju problemov, vprašanj, dilem, odnosov, ki so običajno domena humanistov in družboslovcev. Kar bi tudi morala biti lastnost vsakega ozaveščenega menedžerja. Veliko teh znanj je gotovo pridobil že kot dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi redni profesor in bil že tudi predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Svoje znanje je po doktoratu izpopolnjeval v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji.  Bil je tudi gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS (Flexible AC Transmission System), kakovost električne energije in koncepte pametnih omrežij.

Je tudi  nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 je skupaj s partnerji ustanovil podjetje Reinhausen 2e, ki je odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani. Glavni dejavnosti podjetja sta inženiring ter razvoj pasivnih, hibridnih in aktivnih kompenzatorjev. Imel je vabljena predavanja na University of Manitoba, University of Manchester, SmartGrids Austria, TNB Research Kuala Lumpur, University of Alberta, Sichuan University in drugod. Je podpredsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, urednik mednarodne revije IEEE Transactions on Power Delivery, predsednik mednarodne delovne skupine »Cigre Joint Working Group C4.42/CIRED Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations« in podpredsednik mednarodne delovne skupine »IEEE Harmonics Modeling and Simulation Task Force«.

Kot strokovnjak in intelektualec si je kot vodilo svojega rektorovanja zadal ustvarjati kakovostno univerzo, čeprav je glede na finančne razmere zadnjih let, misel postajati boljši in boljši, drzna. Odličnost, pravi, ni konstanta, tudi odlične stvari lahko zelo hitro zdrknejo v povprečne. Prav tako je ena od pomembnih poant njegovih prizadevanj rektorovanja povezana s konceptom avtonomije. To razume kot sposobnost, da univerza sama ureja notranja razmerja med članicami, ob tem pa ne sme ignorirati krovnih zakonov, ki urejajo razmerja v visokem šolstvu. Ob vsem, poudarja, pa je odgovorno delo pogoj za uspeh.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *