Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.10.17 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS: Vloga inženirjev v družbi je ključna

Prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS: Vloga inženirjev v družbi je ključna

Robotika je nedvomno ena najhitreje razvijajočih se in rastočih tehnoloških panog. Večina robotov se sicer uporablja v industriji, a njihova potreba se vedno bolj kaže tudi na drugih področjih, recimo v transportu, medicini, izobraževanju, kmetijstvu itd. Robotizacija je nujnost četrte tehnološke revolucije, ki naj bi temeljila na kibernetično fizikalnih sistemih, kamor sodijo tudi roboti, internet stvari in storitve v oblaku. Analitiki pa izrecno poudarjajo, da robotizacija omogoča konkurenčnost, rast gospodarstva, vendar v nekaterih opravilih človek le ni povsem nenadomestljiv. Temu pritrjuje tudi prof. dr. Jadran Lenarčič, znanstvenik, raziskovalec, mednarodno priznan profesor robotike in pisec ali soavtor kar nekaj knjig tega področja, ki so izšle pri mednarodni založbi Springer. Njegovo temeljito tehnično znanje in široka razgledanost javnega intelektualca ga umešča tudi med najuspešnejše direktorje, saj že tretji mandat vodi Institut Jožef Stefan, našo najpomembnejšo znanstvenoraziskovalno ustanovo.

Glavna področja raziskovanja prof. Lenarčiča so robotika, predvsem robotska kinematika, biorobotika in humanoidni roboti. Med pomembnejše znanstvene prispevke spadajo nove metode modeliranja in simulacije robotske kinematike in dinamike prostorskih mehanizmov, vpeljava novih matematičnih kriterijev pri ocenjevanju in optimizaciji mehanizmov, matematični modeli gibanja gornje ekstremitete pri človeku ter nove metode obravnave redundantnih mehanizmov.

Je pobudnik in voditelj serije simpozijev ARK – Advances in Robot Kinematics, ki so osrednji znanstveni dogodek s tega področja v svetu. Mnoga nova znanstvena odkritja iz robotske kinematike so bila prvič predstavljena prav na teh simpozijih. Visoka strokovnost je potrdilo članstva prof. Lenarčiča v mnogih znanstvenih mednarodnih organizacijah in redna vabila za gostujočega profesorja na več univerz po svetu. Ima pa tudi častno priznanje »Red dela s srebrnim vencem Cavaliere Ufficiale nell’Ordine al merito della Repubblica Italiana«

Dolgoletno proučevanje področja robotike in intenzivnega tehnološkega razvoja, ki vse pogosteje dobiva tudi širše družbene dimenzije, omogoča prof. Lenarčiču jasno in nedvoumno razlago dilem povezanih s tako imenovano socialno robotiko, ko s strojem ravnamo kot s človekom, ko postajamo odvisni od digitalnih asistentov, medicinsko robotiko pa vse do vprašanj plačevanja davkov na robote zaradi izgube socialne varnosti ljudi. Vsekakor velja biti pozoren na novejša prizadevanja raziskovalcev, kjer se skuša robotika povezati ali učiti od narave. Prof. Lenarčič pojasni, da je namen te nove tehnologije postaviti nove temelje o tem, kako lahko ljudje posegajo v živalske združbe, da bi upravljali z okoljem. Bodo mešane družbe živali in robotov predstavljale novo vrsto bio-hibridnega sistema IKT, bodo živali obogatile zmogljivosti strojev in obratno? Te raziskave že intenzivno potekajo v izbranih laboratorijih evropskih držav in njihovo delo naj bi vplivalo tudi na kmetijstvo.

Prof. dr. Jadran Lenarčič, IJS: Vloga inženirjev v družbi je ključna

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *